Deixi's de boscos i primaveres, no tracti de ximple política la nostra candidata, perquè ni és ximple ni és política (rància), per tant NO BAVEJA ... Per què creu que hem arribat a un pacte amb la nostra candidata Maribel?
 
Torna a la càrrega amb la brigada municipal, volent amb paraules sordes adular ara, però els seus fets i els de el seu partit el PSOE són uns altres (miri el nostre anterior escrit), els veïns no li han demanat l'arranjament dels camins a canvi de la brigada, ni a canvi de més despesa econòmica. No es confongui i no confongui els nostres conciutadans. 

Veim que de la concessió del cementiri  segueix sense aclarir d'on treu els 30.000€ en taxes, potser no faci ni falta, si els queda una mica de vergonya aquesta concessió es debatrà en la propera legislatura.

Ens fa referència a altres polítics i administracions, que no són locals. Ja va poder recordar-se de les altres administracions, amb la pujada exagerada dels valors cadastrals dels béns i immobles (IBI) del nostre municipi, però vostès van mirar cap a un altre costat, sense fer les reclamacions pertinents per defensar la butxaca dels contribuents gabellins. El mateix que amb l'antic abocador i la seva subvenció, que cal retornar a causa de la seva incompetència i a la del seu partit el PSOE, en fer el projecte de segellat, en adjudicar les obres i en no demanar responsabilitats en els jutjats a qui correspon, i al final com amb les carreteres i camins, i com amb l'IBI, el ciutadà ha gratar-se la butxaca.

Per acabar, hem de recordar-li de nou que el nostre pacte està ja realitzat, amb la nostra candidata, aquesta que perd el temps escoltant la gent de Capdepera, a la qual vostè, amb mala bava, bava de polític (ranci), intenta embullar contestant el nostre escrit com si fos escrit per ella. 

P.D.(1): A Capdepera, en el Partit Popular sempre hem estat a favor de conservar els serveis públics que funcionen, vam tenir ocasió de privatitzar serveis existents, en la legislatura 2003/2007 i no ho vam fer. No s'estranyin, doncs, d'aquesta nostra postura.

 P.D.(2): Per quan vulgui parlar de la propera legislatura - aquesta la donam per acabada -, creim que haurà de debatre amb la nostra candidata Maribel Vives, ja que en aquesta legisltura no hi ha participat. Per rebre baves, ja hi som nosaltres. 
 


 Partit Popular de Capdepera