Na Maribel Vives, juntament amb altres membres del Partit Popular de Capdepera va tenir una reunió amb un sector dels taxistes i amb el Club de bàsquet Escolar.


 
A la reunió mantinguda amb un sector dels taxistes se va recollir algunes inquietuts, entre d'altres, la revisió de l'ordenança actual, augmentar el nombre d'aturades a Cala Rajada, poder traspassar llicències amb manco impediments, baixada de la taxa municipal pel concepte de traspàs de llicències i altres suggeriments.Pel que fa fa a la reunió amb el Club Atlètic Escola  se va produir amb el presidents i altres membres del club, recollint-se varis punts d'interés. Entre d'altres  el funcionament de les instal·lacions, i algunes deficiències que pensen que es poden millorar. Vam prendre nota que principalment és un club en expansió i que cada any tenen més necessitats.  


Maribel Vives