“MÉS per Capdepera ha sol·licitat un pla d'actuació per a rebaixar el consum energètic del centre Cap Vermell així com que s'obri el Centre Jove uns dies a la setmana en aquest edifici”. 


  MÉS per Capdepera ha realitzat un bon nombre d'esmenes als pressuposts de 2015. Una d'elles fa referència a la inclusió d'una partida per a millorar l'eficiència energètica del centre Cap Vermell. A dia d'avui, el consum energètic d'aquest edifici és inassumible a causa d'una sèrie de deficiències de les seves instal·lacions.

  Les causes d'aquesta situació són variades. Per començar, les portes d'entrada a l'edifici estan deficientment segellades, provocant que estiguin quasi tot el temps obertes, amb la consegüent entrada i sortida d'aire. El sistema de climatització, de la seva banda, no funciona correctament, tant a l'estiu com a l'hivern, de forma que sovint és incontrolable i dificulta la individualització de la temperatura, sala per sala, provocant així un consum exagerat. Algunes d'aquestes sales o espais no romanen aïllats d'altres espais més grans. La simple posada en marxa de la climatització de tot l'edifici suposa multiplicar per tres el nombre de kilowatts que es consumeixen, des de tot punt excessiu. I també hi ha problemes amb l'aigua calenta i goteres quan plou.

 
 Tampoc entenem, des de MÉS, que hi hagi una sèrie de plaques solars que no estiguin connectades i per tant sense proveir l'edifici d'energia.

 La conseqüència de tot plegat són factures d'energia abusives i un consum poc respectuós amb el medi ambient. Pensam que, amb algunes actuacions, no excessivament cares, que millorin algunes instal·lacions i elements de l'edifici, es pot aconseguir a mig i llarg termini un estalvi energètic i econòmic considerable.

  D'altra banda, també hem demanat que l'oficina del Centre Jove, ara oberta tan sols a Capdepera, obri un espai també al centre Cap Vermell si és possible, almanco uns dies a la setmana, amb l'objectiu de seguir apropant els serveis municipals a la gent i a tots els nuclis de població. Pensem que els usuaris d'aquest servei són gent jove que en moltes d'ocasions no disposen de mitjans per a desplaçar-se fins a Capdepera.

 MÉS per Capdepera