“L'equip de govern ha decidit passar el “mort” de l'abocador als pròxims governants i amb aquests diners dur a terme, sense cap consens, inversions que puguin lluir abans de les eleccions de 2015”

 
 
        
            Els pressuposts per a 2014 es poden resumir en el canvi de darrera hora introduït per l’equip de govern, sense cap tipus de consens, consistent a eliminar la partida destinada a reparar les deficiències de l’abocador de Son Terrassa (més d’1 milió d’euros) i dedicar-la a inversions.
 
         Pareix que en el darrer moment, atès que hi ha un nou membre a l'equip de govern, es va decidir posposar el tema de l’abocador per a propers anys i dedicar aquests diners a fer inversions que el ciutadà pugui veure i tocar, poc abans de les eleccions de 2015.
 
         El problema principal és que d’aquesta manera es deixa el “mort” de l’abocador als que vendran després de les eleccions de 2015 i llavors ja no serà 1 milió d'euros – cost del projecte per a solucionar les deficiències – sinó de més d'1.300.000 €, és a dir, la quantitat que institucions com el Govern Balear poden reclamar a l’Ajuntament si l’abocador no està segellat correctament abans de maig de 2015. I lògicament, abans d’aquesta data, no hi estarà. En definitiva, per càlculs únicament electorals, l’equip de govern ha decidit que el problema de l’abocador l’arreglin uns altres.
 
         Amb els diners de l’abocador, l’quip de govern ha introdut una sèrie d’inversions per a 2014, algunes de les quals MÉS per Capdepera creu bastant necessàries, com ara el Passeig Marítim (200.000 €) o la carretera de sa Mesquida (45.000 €), tot i que demanam consens a l’hora d’elaborar els projectes.
 
         Altres inversions no les entenem, tota vegada que ningú les ha demanat ni tenen el consens de les forces polítiques ni dels ciutadans, com ara semipeatonitzar els carrers que hi ha entre lEsglésia ì la plaça dels Pins (480.000 €). Com ja vàrem dir en el Ple, abans de fer noves infraestructures per al lluïment personal dels governants, hi ha mil coses en les quals es podria invertir aquest mig milió d’euros que no es vol dedicar a l’abocador: per exemple, una rebaixa d’imposts per a famílies i petits comerços, o bé a arreglar i mantenir els centenars de carrers i aceres de Cala Rajada que es troben en una situació lamentable. O en el cas de que es vulguin fer noves infraestructures, per què a aquesta zona i no en els carrers que hi ha entre el Passeig Marítim i la zona d'oci nocturn? O en els que van des del port fins als jardins de can March?  
 
         Cala Rajada necessita molta d’inversió i embelliment, molts de milions d’euros per fer-la més atractiva, però es necessita un pla estratègic que sigui fruit del màxim consens i que marqui les necessitats i la seva execució en el temps. En cap cas es poden utilitzar els diners dels contribuents per dur a terme dèries electoralistes sense saber si responen a necessitats reals.
 
         A instància de MÉS per Capdepera, el Batle es va comprometre, en el Ple, a consensuar almanco el destí d’aquests 480.000 € amb els partits amb representació municipal. Es consensuaran 5 o 6 opcions per a invertir aquests diners a Cala Rajada (manteniment del que ja hi ha fet o coses noves com l’embelliment de determinades zones) i després aquestes opcions es durien a la participació ciutadana i les associacions de veïns i empresarials acabarien de decidir en què gastar aquesta partida, sense descartar que si no s’inverteix tota la quantitat pressupostada es dediqui el sobrant a eixugar deute municipal, atès el mort que es trobaran els pròxims governants.
 
         Donat que aquest acord és l’única forma de garantir la participació de forces polítiques, empresaris i veïns en les decisions que afectin a Cala Rajada; unit a la introducció de partides demanades per MÉS per Capdepera per a implantar carrils bici entre els nuclis urbans del municipi, per asfaltar carrers i per a despeses diverses de cultura, la decisió final va ser la de l’abstenció.
 
         Aquesta abstenció no pot amagar en cap cas les formes emprades per l’equip de govern fins el darrer moment, fugint de qualsevol consens amb els partits de l’oposició i fent cas omís de la participació ciutadana per a elaborar un instrument tan important per a la gent com són els pressuposts.   
 

             

                                                        MÉS per Capdepera