631.822
visites a 9.392.445 pàgines.
Notable augment respecte del 2012, en un any molt irregular.
Hem passat de una mitja de 1246 visites diàries el 2012 a 1731 el 2013.

Cada any te la seva casuística. Si el 2012 es caracteritzà per un lleuger augment que semblava haver tocat sostre ( ja que la mitja augmentà en 40 visites diàries respecte del 2011); el 2013 s'ha caracteritzat per un fort augment, el 28%, però de manera molt irregular i sense cap lògica que poguem treure en clar. Pensam que els motors de recerca han indexat les més de 18.000 pàgines o articles publicats fins ara, que la consulta d'hemeroteca funciona, que l'actualizació de la web per a ús de tablets i mòbils ha augmentat la seva accesibilitat i que, evidentment i sobretot, gaudim d'una fidelitat inquebrantable per part dels lectors.Respecte a les estadístiques de l'any passat publicades a l'article Cap Vermell 2012 en xifres l'augment el 2013 en el nombre de visites és de 175.679 en tot l'any, el que suposa un increment de 493,5 visites cada dia de mitja.

                                                                                                                                                              2013


Quan a les pàgines és el major increment que hem tengut mai: 5.011.307 més en un any!. Hem més que doblat el nombre de pàgines visitades. Hem passat de les 4.381.138 pàgines visitades l'any 2012 a  9.392.445 enguany.

Destacar que, per primera vegada, el mes de desembre no és el més amb més visites. Enguany, el més de juliol ha estat el mes de més visites superant per primera vegada la barrera de les 2000 visites diàries, concretament 2140.

A continuació podeu veure l'evolució en diverses gràfiques i taules:
        

                       2013                              mitja diària                          total
                                 pàg                visites           pàg             visites           Kbs

Des  5623 1727 174317  53556 52838428
Nov  6627 1785 198813 53554 49462825
Oct  8998 1927 278967 59756 90869100
Set 36429 1724 1092870 51749 141001414
Ago 33270 1810 1031380 56115 115313352
Jul  67103 2140 2080215 66348 841301158
Jun  32578 1789 977364 53697 433735620
Mai 25900 1871 802919 58005 221361703
Abr  25414 1578 762440 47345 201079131
Mar  26746 1224 829154 37944 165873461
Feb  27650 1491 774204 41753 118111573
Gen  12574 1677 389802 52000 111393471

        
TOTAL             25732         1731     9.392.445  631.822   2542341237

             2007-2013 resum de pàgines i visites

            mitja       mitja           total              total
          pàgines     visites        pàgines          visites
2013    25732      1731       9392445        631822    
2012    11970      1246       4381138        456143
2011      9342      1207       3410015        440678
2010      5251        780       1916864        284819
2009      3770       552        1376204        201590
2008      2763       352        1011276        128960
2007      1586       139          388770          34151

total      8976       893      21.876.712   2.178.163   Més de 2 milions de visites i gairebé 22 milions de pàgines des del maig de 2007.

A títol anecdòtic dir que la mitja de temps de cada usuari a la nostra pàgina està entre els 4 i 5 minuts i que visita entre 3 i 4 pàgines cada vegada.


Al llarg de 2013 hem tengut 84.157 visitants únics. Aquest creixement continu el valoram molt positivament ja que cada vegada hi ha més pàgines webs, i més recursos digitals a la xarxa amb els qui compartirm un temps limitat del lector.
Respecte del canal de You Tube hem arribat als  1111 vídeos penjats. Un total de 484.200 visions, més de 100.000 respecte al 2012.

212.288 minuts visualitzats. Sant Antoni és la data de mes visualitzacions dels videos. La resta de les festes municipals configuren les puntes més significatives.
Per acabar dir-vos que també disposam de canal al facebook (on ens agradadaria que uns subscriguéssiu) a punt d'arribart als 500 amics.


Una vegada més, recordar que Cap Vermell és una realitat gràcies a la vostra fidelitat i col·laboració. Només tenim paraules d'agraïment als nostres lectors, col·laboradors i anunciants.Amb el vostre suport esperam que en el 2014 millori la nostra, i vostra, revista i es consolidi com espai de trobada informativa.

Moltes gràcies