Es vol fer un acte ple de personatges
coneguts i celebritys que tengui gran
repercussió a nivell nacional i internacional