L'ICAIB reconeix la seva contribució al bon funcionament del servei de justícia gratuïta a les Illes


Dimecres 10 de juliol tengué lloc a l'Il·lustre Col.legi d'advocats de les Illes Balears (ICAIB) l'acte d'entrega de guardons a cinc advocats del Torn d'Ofici a Mallorca. És la tercera convocatòria d'aquesta distinció i la primera que és concreta en col·legiats (abans es va fer distinció al col·lectiu de violència domèstica i vigilàcia penitenciària respectivament).

Carme Mut és l'única dels guardonats que exerceix al terme judicial de Manacor i que te el despatx professional a Cala Rajada. A l'hora d'enumerar els mèrits, la vocal del Col·legi, Carmen López,  va manifestar que va ser la proposta més aclaparadora i unànim. Que fou recolzada no sols pels companys sino per tot el col·lectiu de treballadors de la justícia: advocats, procuradors, fiscals, jutges, secretaris judicals i resta de personal administratiu. Destaquen tots els seu saber, la seva professionalitat, disponiblitat i bon tracte. Afegí que són molts els comentaris que diuen allò de que "és un plaer compartir casos amb ella i, fins i tot, tenir-la de contrària"A la foto Carme Mut amb el degà i dues vocals del Col·legi i els altres quatre guardonats:
Carlos Roig de la Cruz, Victoriano de Isasi, Miguel Ángel Cardell y Juan Sastre Calafat.El degà dels advocats a les illes, Martín Aleñar, manifestà  que la feina dels advocats d'ofici a Balears ha crescut un 25% els darrers cinc anys a causa de la crisi. Les recessions i el creixement d'atur han provocat que cada pic més persones acudeixin als serveis de la justícia gratuïta per l'augment de reclamacions, desnonaments i execucions hipotecàries. És així com els advocats atenen més de 2000 casos l'any, uns 72 al dia. Per altra banda, els assumptes civils i laboral han crescut un 162% i un 61% respectivament des del 2007. 

Aleñar ha assegurat que els “èxits” de la justícia no són mediàtics i no es coneixen tot i que la justícia “ajuda a resoldre problemes de milers de ciutadans que són de vital importància”. I que aquests guardons volen agrair la professionalitat d'un companys i que són un manifest públic pel dret constitucional a la defensa de qualsevol ciutadà, sobretot dels més desfavorits, que són els qui s'atenen en el torn d'ofici.

D'altra banda, un dels responsables de la Comissió del Torn d'Ofici del Col·legi d'Advocats de Balears, Carlos López, diu que el servei de justícia gratuïta funciona “correctament i amb eficàcia” gràcies a l'organització i a la formació del col·legi d'advocats. Les dades informen de què en un any només hi ha hagut un 1% de queixes.A la foto: Carlos Roig de la Cruz, Carme Mut , Juan Sastre, Miguel Ángel Cardell y Victoriano de Isasi
Carme Mut és una professional molt estimada i valorada entre els companys de professió. De fet, són 29 anys d'exercici professional quie inicià de la mà del seu pare, també advocat.

Carme, enhorabona!