"La qüestió és si encara s'està actuant en benefici de l'interès públic o si determinats interessos particulars no estan en primer plànol".
L'actual aparcament, que porta funcionant uns quaranta anys sense autorització, ha de tancar-se i regenerar-se l'any que ve, a iniciativa del Ministeri de Medi Ambient, ja que es troba en una zona de conservació de la naturalesa (ANEI). El propietari de la propietat va adquirir la propietat adjacent per traslladar-hi l'aparcament. Va detenir un primer intent d'aconseguir-lo quan el pla amenaçava de fracassar en les autoritzacions necessàries. Ara s'intenta aconseguir l'objectiu amb una esmena a la Llei de Conservació de les Zones Mediambientals (LECO) en el Parlament de Balears. Juntament amb l'expropiació de la propietat, en benefici del propietari, i una espècie d'«arrendament gratuït» a ell durant un període desconegut com a compensació per l'expropiació, s'intenta anul·lar un procediment d'autorització normal. Es tracta d'evitar l'examen d'alternatives –que en realitat també és una condició prèvia per a l'expropiació– i un procés adequat de planificació i aprovació en el qual també es consultin les parts interessades (BC, veïnats, etc.).

L'Associació de Veïns de Son Jaumell protesta per l'aprovació de l'aparcament proposat per a la Cala Agulla sense necessitat d'una nova avaluació. No es tenen en compte aspectes essencials de l'impacte mediambiental, la planificació del transport i la mobilitat, així com qüestions jurídiques. S'estan deixant de costat objectius importants per a «un Mallorca millor», que semblen ser consensuats entre tots els partits polítics. No s'han estudiat alternatives millors. Es van violar els drets democràtics fonamentals dels Vecinos perquè no van ser consultats en el procés. Els veïns ja van demanar al president del Parlament, el 29 de setembre de 2022, que detingués el procés actual i que iniciés un procés d'avaluació, planificació i aprovació adequat.

La carta oberta en curs també es va publicar la setmana passada i ja s'ha trobat ressò en els mitjans de comunicació:
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2022/12/31/1855597/aparcamientos-mallorca-vecinos-son-piden-parlament-autorizar-alling-calagules-carcaores-index.html

A curt o llarg termini, les organitzacions mediambientals poden arribar a tancar aquesta carretera, igual que l'antic aparcament. Per a aquest cas, l'administració municipal ja ha previst que l'àrea d'aparcament s'utilitzi per a les estretes i antigues rutes de Son Jaumell, la nostra zona residencial. No obstant això, simplement no són adequats per a l'acceptació d'aquest trànsit. Per a la seva ampliació, haurien de destruir-se les antigues parets de pedra seca típiques de Mallorca a tot arreu, a part de la destrucció de la qualitat de vida en la nostra zona residencial, que es produiria amb això.

Personalment, no puc entendre que, d'una banda, es continuï parlant d'una Mallorca més respectuosa amb el medi ambient i més sostenible, amb una alta qualitat de vida, amb uns conceptes de mobilitat raonables i amb l'eliminació de més destrucció per part del turisme desenfrenat. I  d'altra banda, «com en el passat», un aparcament d'aquest tipus contradiria aquests objectius. Un exemple: la platja de Cala Agulla a l'estiu és sovint tan plena que a penes es pot trobar un lloc per a una tovallola. Es considera que es tracta d'un greu problema polític al qual cal fer front. D'altra banda, en total contradicció amb això, s'hauria d'autoritzar una altra vegada un aparcament molt més gran per a aquesta mateixa platja quan estigui saturat? La qüestió és si encara s'està actuant en benefici de l'interès públic o si determinats interessos particulars no estan en primer plànol.

El dimecres que ve es debatrà aquesta qüestió en el Parlament. Estic a la seva disposició per a obtenir més informació, fins i tot per a posar-me en contacte amb qui calgui.


Salutacions d'un veïnat(*) Aquesta carta ha estat enviada en alemany. Hem procurat ser fidels al text original tot i fer una traducció lliure, no literal.