Els socorristes de les nostres platges viuen una realitat en el seu treball de la qual val la pena informar la població d'aquest lloc. Els socorristes treballen jornades de 10 hores i mitja, amb 4 dies lliures al mes, aproximadament, amb un total de 294 mensuals, quan aquests socorristes signen un contracte de 40 hores setmanals, que són 160 hores al mes. D'aquestes 134 hores extres se'n paguen només el 20%, i en negre. Tot això està gestionat per l'empresa guanyadora d'un concurs públic,"Salgabe ". El problema no és la il·legalitat de tot el que passa, sinó que els responsables de l'Ajuntament, tant regidors com responsables del socorrisme, estan assabentats de tot, per més que neguin tota aquesta realitat. El personal d'emergències, siguin bombers, metges d'urgències, parametges, socorristes etc., han de tenir un temps de descans legal, que és el que li permeten tornar a la seva jornada descansat i actiu, perquè al cap i a la fi s'estan cuidant vides.

Resumint, els socorristes treballen moltíssimes hores, amb poc descans, no se'ls paga com correspon, i així tenim treballadors poc contents i molt cansats!

Moltes gràcies Ajuntament i empresa Salgabe.

Socorrismo Capdepera