Benvolguda REDACCIÓ CAPVERMELL ,

Com que veig que el meu escrit no ha merescut un silenci (de vegades necessari i, sobretot, oportú) per part de VOSTÈ i això serà un no-acabar, si li sembla bé, ens aferraríem a Ciceró, a les seves Filípiques 12,5: cuiusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis, in errore perseverare.

A mi, ja em sembla bé el primer paràgraf de l’article de MES, signat per Pere Fuster i publicat a la seva revista digital.

Atentament,

Rafel Fernández Mallol

(fotografia Facebook: Socialistes Gabellins)