Antoni Flaquer “Coix”

Els "Climentons"Cala Rajada, 1941La fotografia, presa al carrer Juan Sebastián Elcano núm. 41, amb els seus propietaris Miquel Garau, faroner; la seva esposa, Concepció Aunós Pujol; el gendre Manuel Martorell, militar; la seva esposa, Magdalena Garau; amb el seus fills Tomeu i Miquel Garau; i a l’esquerra na Vicenta, germana de na Magdalena.

Na Magdalena Garau, directora de un col·legi d’una barriada de Barcelona i d’un fort caràcter («mando y ordeno»), el 1957 havia construït a Cala Gat, en terres de la seva propietat, on ara hi ha l’Hotel Cala Gat, una residència per nines del seu col·legi-residencia Mater Amabilis. Era una residència per nines majors de famílies necessitades sufragada per famílies riques de Barcelona, que passaven els mesos d’estiu a dita residència, que durà 10 anys.

Els fills de na Magdelena, en Tomeu advocat, i en Miquel, ex-jesuïta, investigador, casat amb Teresa Colomer, professora, el 2010 havia investigat els orígens dels Climentons, al mateix temps que de Ses Rotges, es Coll D'Ós i Can Patilla. Un estudi i publicació molt interessant per conèixer els orígens de Cala Rajada.


Per saber-ne més: 
Piquer y Jover, José J. “MATER AMABILIS (UN ENSAYO DE PEDAGOGIA SOCIAL).” Revista Española de Pedagogía, vol. 15, no. 57, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), 1957, pp. 51–63, http://www.jstor.org/stable/23762687.


La segona fotografia, alumnes de Mater Amabilis.

En Miquel Garau, faroner destinat a fars de Catalunya, a més tenia dos germans faroners o tècnics amb senyals marítimes, els germans Climent, Miquel, i també el seu cunyat Antoni Massanet Amengual, i tots ells eren de la llarga llista de faroners gabellins.

Els faroners havien de sebre de mecànica i sebre arreglar la maquinària dels fars a totes hores i estaven ben remunerats.

Els fars estoven molt aïllats i els faroners tenien armes de foc per garantir la seguretat del fars.Per saber més de Mater Amabilis:
Piquer y Jover, José J. “MATER AMABILIS (UN ENSAYO DE PEDAGOGIA SOCIAL).” Revista Española de Pedagogía, vol. 15, no. 57, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), 1957, pp. 51–63, http://www.jstor.org/stable/23762687.