Fa uns mesos publicàvem, a aquesta mateixa secció, una fotografia amb la imatge d’una façana de Capdepera on per evitar el cablatge de GESA i TELEFÓNICA havien optat per posar un embellidor.
 
 Ja hem comentat l’autèntic atemptat contra el patrimoni i l’estètica que suposa  el pas dels cables per les façanes, sense gaire respecte per edificis emblemàtics o històrics.


  Aquí us mostram una altra opció. Evidentment no es tracta de cap solució (la correcta seria que fossin soterrats) però és un apedaçat més o manco efectiu, quan no original.

Image