Image

   El  nou sistema de recollida de fems ha tingut i possiblement tindrà, durant un temps, tot un seguit d'errades, desajustaments i manca d'hàbits del tot comprensibles. Ara bé, hi ha llocs puntuals on la capacitat de previsió ha estat del tot insuficient. A la fotografia sembla evident.