La plaça dels Mariners va ser remodelada el 2015. Entre el mobiliari urbà que es va instal·lar hi ha unes papereres "de disseny", que ja comencen a demanar el canvi. No han durat gaire, al manco no tant com altres instal·lades anteriorment a altres indrets, pot ser per la corrosió marina o per la qualitat dels materials.