Antoni Flaquer “Coix”


Mrs. Anne Walter Ross, 1955

La nord-americana senyora Ross vivia en un palauet devora el passeig de Cala Gat.

Comentava molt sovint que els vespres d'estiu sentia bategar el cor de la mar de Cala Rajada.

Era degut als renous dels motors de las barques de bou que entraven a mitjanit o sortien de matinada.

Els motors de les barques de bou, quasi totes amb motors Volund d’un sol pistó i de molt poques revolucions, se podien sentir de nit a tot Cala Rajada, quan sortien o entraven de pescar.

El "tup-tup-tup-tup" dels motors eren les palpitacions del cor de la mar que sentia la Senyora Ross.

La primera foto, la barca de bou Francisco, propietat des germans Miquel i Macià Esteva «Blancus» i duia de patró en Miquel Esteva Terrassa.De motorista portaven en Joan Roig. Com veim a la segona foto, en Joan Roig neteja el gros i únic pistó del motor Volund.