Antoni Flaquer “Coix” 


 

Una festa senzilla per unes famílies senzilles. Famílies de Bauçans i Felanitxers.

Era normal que les famílies s’ajuntassin per les festes del patró del poble. Anaven a desitjar las bones festes als familiars de més edat. Normalment se reunia a tota la família .

Com es pot veure, la festa la celebraven amb tres sifons i una botella de licor.

Els dos al·lots asseguts en terra, de 12-14 anys, són en Tomeu Bauzà, pare d’en Toni Barber i, a la dreta, el seu germà Joan, propietari del Bodegón Molina.