Antoni Flaquer “Coix” 

Taurons a Cala Rajada: un salroig o tauró blanc i un pelegrí


Els dos taurons agafats amb almadrava pels germans Miquel i Nofre Pinet amb la barca Dos Hermanos.

Dos taurons descomunals que feren història a la pesca de Cala Rajada.

Era normal agafar algun tauró a l’almadrava de Cala Gat volent agafar tonyines, entraven a l’almadrava, d’on no podien sortir.

Els vells mariners tenien molta por a la Llunada o Peix Martell. No volien que noltrus, al·lots, quan sortíem amb una barca, ficàssim un braç dins la mar quan anàvem de camí perquè temien que se’l menjaria sa Llunada.

Contaven els mariners vells que a Ciutadella va caure a la mar un mariner d’una barca i una Llunada el vigilava. Tot el temps que va nedar no passà res, però quan va intentar pujar a la barca el va atacar i el matà a principis del segla XX.

No és lògic que les tonyines que venen a fresar a la Mediterrània, les capturin amb les grans almadraves de Gibraltar.