Moltes de les voreres dels carrers de Cala Rajada són excessivament estretes.  Resulta difícil caminar-hi ja que, a més de s'ha de tenir en compte el nombre d'entrebancs que es trobem:  senyals de trànsit, fanals, pals d'electricitat o telèfon, i tot tipus de mobiliari urbà. En alguns llocs n'hi ha qui afegeix qualque obstacle més, ara una caixa, un cossiol, ara aparcament de vehicles (evidentment fermats)... i cadires i taules de terrasses. Resulta curiós que per a fer un dels camins escolars s'ha hagut d'ocupar part de l'asfalt ja que les voreres són insuficients. Molt, molt estretes... Moltes des les voravies de Cala Rajada no estan pensades en els vianants.