Qualcú dubta on acabaran les llosques dels cendrers de les papereres?