Antoni Flaquer “Coix”
Cala Rajada 1900-1910


Una fotografia amb les primeres cases de Cala Rajada:

1. Can Paciència.

2. Can Pereandreu.

3. Caseta dels Calafats “Caracus”.

4. Possessió d’en Miquel Garau “Can Climentó”.

4. Can Castus (Mercants).

5. Casal d’en Francisco Castellet.