Fotografia de Kurt Peter Karfeld
L'imatge remesa per Axel Herrmann sembla que es pot datar a la dècada dels anys 1940. Bàsicament perquè no existeix encara el passeig Marítim, començat a treballar en la zona del Jonquet l'any 1950.

La reconstrucció del capell i les antenes del molí des Jonquet es va fer devers al voltant de l'any 1940.

La fotografia té molt poca resolució per tant no permet  estudiar-ne els detalls.  A títol d'exemple d'elements que s'han de tenir en compte per datar, es veu el campanar neogòtic de santa Eulàlia, beneït el 1903 i també els rentadors de Sa Riereta, del 1906.Aquesta pintura de Ramon Nadal, de 1949, que pot servir de comparativa, encara que no sigui des del mateix angle.