Imatges de sant Antoni a Capdepera en blanc i negre i amb el primer color. Segur que coneixereu algú. Enguany que no sortim al carrer, revisam els àlbums de fotografies. 

Gràcies als lectors!