La tardor ha començat amb un bell espectacle al cel, de sol i núvols


vegeu-ne diversos exemples

Un esvoranc és un forat o espai buit produït a un objecte per haver-se'n desprès o separat un tros superficial; cast. hueco, desgarro. (DCVB).

Aquests esvorancs als núvols algú els ha batiat com a núvols bíblics, ja que els que hem fet EGB, als llibres de religió, solien il·lustrar els temes que parlaven de la divinitat del Pare amb cels que eren travessats amb potents rajos del sol. 

Sempre deim que la natura els ofereix els espectacles més bells i meravellosos a diari i de manera gratuïta. Com deia el petit príncep, sols s'ha de saber mirar...Gaudiu d'aquestes imatges tot recordant que Joan Rai tenia una secció als inicis de Cap Vermell que tenia per títol L'ESVORANC.