Antoni Flaquer “Coix”


 

 A la foto de portada, el viver de llagostes de cas Bombu. El viver va servir de rebost del restaurant i l'hotel durant molts anys, per fer llagosta "a la bomba".

Durant els primers anys de la República,  demanaren permís a Ports, i els ho concediren, per a construir, allà on tenien el viver de la llagosta, un local per posar-hi uns dipòsits i un assortidor de gasolina i petroli, amb la concessió de CAM.
 

A la foto següent veiem el nin Klaus Liesegang, de 9 o 10 anys, pintant les lletres de CAMPSA.

Al final de la República, els socialistes de Capdepera i Cala Rajada demanaren, i aconseguiren, que els fos retirada la concessió de Ports i els feren derruir l’edifici.

El més curiós de la foto és un pou al costat de l’edifici, un pou públic, un rentador per a roba i una pica per a abeurar las bísties dels carros que carregaven mercaderies per als diferents magatzems dels traginers de Capdepera.

 

Amb la construcció del moll, on hi havia el dipòsit de combustibles hi construïren la llotja del peix, amb una bàscula especial per a pesar-lo i una gelera gran per a guardar el peix fresc.