Antoni Flaquer “Coix”


Plaça dels MarinersUn personatge simpàtic i peculiar. En Miquel Verger presumia que "quan els altres es colgaven ell s’aixecava".
Ell arreplegava la llet de les vaqueries particulars i de les possessions de Capdepera durant la nit.
A primera hora, repartia la llet a les botigues i bars de Capdepera i després passava per la possessió de can Patilla i cap a Cala Rajada, on repartia a botigues, bars i hotels.

La foto de l’Hotel Cortijo, feta per un client, avui és impensable per la poca higiene d’aquell temps. En Miquel no tengué mai dissabtes, diumenges, ni festes, però no li canvià el caràcter, sempre amb la bonhomia que el caracteritzà.

Encara amb la imaginació el veig al cassinu de Can Patilla assegut amb en Pep Setra fent xistes de la vida quotidiana de Capdepera.

A la foto de portada,  feta per Melchor Guardia,  veiem en Miquel Verger amb el carro de la llet a la plaça dels Mariners i n’Anita, dona den Tomàs Massot del bar Can Tomàs, amb una olla de llet.


Antoni Flaquer “Coix”