Cartell d'un restaurant del Passeig Marítim el dia del Carme
Foren diverses les persones que ens comentares entre rialles i indignació que hi havia aquest cartell. Fou l'anècdota del dia. En plena festa dels mariners resulta que un restaurant de Cala Rajada, no a més de 100 metres del moll anuncia "LANGOSTA DE MENORCA". Tots coneixem la qualitat i la fama de la llagosta menorquina, que per cert, no és gaire llunyana a la calarajadera.
Bé, cadascú anuncia el seu producte com considera més oportú. Però tal volta seria bo anunciar la llagosta de Cala Rajada com un menjar exquisit ara que és la temporada i que la podeu trobar a 38€/kg.

Amb les gambes ja passà un fet semblant. S'agafa a Cala Rajada i es ven com a gamba de Sóller.

De tot això se'n diu fomerar el producte local. Vagi per dit!