Aquest desembre commemoram l'aparició a l'escena local del que acabarà essent l'Associació Cultural més important del poble i una de les més longeves. Quaranta anys separen el número zero, d'una revista sense més pretensió que arribar a publicar-ne dotze, al Cap Vermell d'avui que vehicula bona part de les manifestacions culturals del municipi.

L'aventura es gestà els mesos previs al final d'any de 1980 i ha estat glossada a bastament a la mateixa revista pels Pares Fundadors, per la qual cosa no fa falta insistir-hi més. Les seves penes i treballs han fructificat i avui el bagatge de Cap Vermell està farcit de realitzacions i presències en la vida del poble. Ells ho han fet possible.

Són moltes les persones que des d'aleshores ençà hi han col·laborat, desenvolupant una tasca o altra, en algunes de les moltes activitats que ha promocionat l'Associació. Totes elles són Cap Vermell i vagi per endavant el nostre agraïment.

El gener de 2007 finí una primera etapa de vint-i-sis anys i 279 números que donà pas a una pausa, aprofitada per a la reflexió sobre el porvenir de la Revista, on el bon judici i coneixements del Sr. Comas foren determinants per a la futura orientació de l'empresa i avui ens sentim en deute i obligats a agrair-li profundament el temps que ens dedicà i la paciència que tingué amb nosaltres. Res hagués estat igual sense la seva orientació i consells.

Inauguram l'etapa digital amb un èxit inesperat, continuam amb els prestigiosos Premis Cap Vermell, donam continuïtat a l'edició de llibres, col·laboram amb distintes associacions locals, homenatjam els homenots de Capdepera, recolzam els Premis Ploma de Ferro, i un llarg etcètera difícil de resseguir. I per damunt de tot donam veu a través de la Revista, obrint-la a tot aquell que tengui res a dir des d'una tribuna pública.

Aquests darrers dies els lectors ens han encomanat una nova i difícil tasca relacionada amb l'assassinat com una de les belles arts a fi d'engreixar la secció de l'Agenda de la Vila. Farem tot el que estigui en les nostres mans per tal de donar satisfacció als amics, lectors, coneguts i saludats de Cap Vermell.

Quaranta anys donen per a molt i no creim exagerar si deim que han omplit el caramull i que Cap Vermell som tots. Gràcies, sou molt pacients.