Som dels qui creuen que els diners i pressuposts públics, fruit de l’esforç de la ciutadania, han d’estar al servei del poble i s’han d’administrar escrupolosament. I no ens referim únicament als casos de corrupció dels que fa massa temps, desgraciadament emmetzinen la vida política espanyola. Nosaltres filam més prim.

 

La redacció de Cap Vermell ha vingut considerant la possibilitat de no publicar determinades notes informatives remeses pel Gabinet de Premsa de l’Ajuntament al prestar-se a confusió i no ser capaços de destriar si es tracta d’informació o de propaganda política partidista.

Darrerament però, hem rebut comunicats que, al nostre parer, han deixat d’esser clarament informatius per passar a ser volants publicitaris del batle que recorden a la “Prensa Nacional del Movimiento”. I no està en el nostre ànim, i no entra en la línia editorial d’aquesta Revista des de la seva fundació, emular la “Hoja del Lunes”, pel que ens reservem la decisió de publicar o no determinats comunicats de premsa remesos pel Gabinet de Premsa de l’Ajuntament.

Repetim que els diners públics s’han de gastar en benefici de tots i que, des de la nostra modesta manera de entendre el joc polític, utilitzar el departament des del qual flueix la informació institucional vers els ciutadans per a fins partidistes ens sembla un dèficit democràtic que caldria corregir.