S'aprovaren modificacions d'ordenances fiscals que suposaran una pèrdua d'ingressos per valor de 595.000 euros, per ajudar a col·lectius afectats per la crisi del Coronavirus

Dijous, 4 de febrer, va tenir lloc el ple bi-mensual celebrat al Centre Cap Vermell. Abans de començar el batle va comentar les errades de l’ordre del dia, alguns punts que en un principi sortien com urgències, i recordar que s’havien d’aprovar actes de plenaris.
Com va ser molt llarg arrancarem el resum sense preàmbuls.

 

Ordre del dia:

1 Aprovació d'actes de les sessions anteriors: 12/11/2020, 3/12/2020 ( i les anteriors  anteriors 1-10-2020, 12-11-2020 i 3-12-2020). S’aprovaren per assentiment

2. Expedient 3743/2017. RECEPCIÓ DEFINITIVA D'OBRES D'URBANITZACIÓ SECTOR 8 ZONA EST.
Puntualització de Més de com esta zona vora el torrent (altra banda de la carretera) per saber en què situació es troba. Si és o no fals urbanitzable, hi haurà una reunió al CIM per aclarir-lo. La recepció s’aprovà per 10 vots a favor i 5 abstencions

3. Expedient 3662/2019. PROPOSTA D'ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM APLICABLE ALS VEHICLES ABANDONATS DEL TERME DE CAPDEPERA.
Aprovació inicial de l’ordenança reguladora. Més vota a favor, mostrant el dubte de com es troba el dipòsit de vehicles, se respon que igual que el quarter de la Policia Local. PP es mostra d’acord, però amb dubte de vehicles abandonats en zones privades. La regidora Carme Corraliza aclareix que el procediment per retirar-lo seran els mateixos terminis però que hi haurà sanció (1.500 euros) per deixar el vehicle abandonat. Aprovat per unanimitat.

4. Expedient 3615/2020. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL SERVEI PÚBLIC DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS DE TURISME.
La regidora Mónica Viejo, fa la proposta. Més demana com es regularà durant la temporada baixa per que no quedi sense servei, s’aclareix que la policia pot exigir que hi hagi un mínim i ells mateixos s’hauran d’organitzar o bé la policia, en darrer terme, pot decidir. PP planteja el servei a Cala Mesquida i Canyamel, ordenança diu que ha d’haver servei a tots els nuclis. Unidas Podemos i Tomeu Moll no fan cap comentari. S’aprova amb 14 vots a favor 14 i 1 abstenció (PP).

5. Expedient 386/2021. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENY D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.
La regidora de Policia i Mercats, llegeix la proposta de suspensió de que suposarà pèrdua d’ingressos valorat en 150.000 euros. Més fa intervenció dels punts 5 al 9, vot a favor de eliminar taxes propostes per ajudar en temps Coronavirus, conciliació familiar i gent gran. Per justícia social demana que se revisin criteris i no se’n beneficiï persones que no han minvat els seus ingressos i en properes convocatòries se tengui present.
PP li sembla molt bé, així com Unidas Podemos  i també Tomeu Moll . S’Aprova per unanimitat

6. Expedient 387/2021. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Regidora de mobilitat Monica Viejo fa proposta de suspensió ordenança, pèrdua de ingressos de 250.000 euros. PP a favor. Unidas Podemos a favor, però indica que hi ha gent que pensa que es podria esperar a acabar la temporada per veure a qui bonificar o els que pugin que hi hagi bonificació. El  batle li respon que són dos punts de vista vàlids però, el que volen l’ajuntament que nova vida laboral no sigui una càrrega als qui no han pogut tenir ingressos. Tomeu no te res a dir.
S’aprova per unanimitat.  

7. Expedient 496/2021.MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLETES MUNICIPALS.
El regidor Agustí Nebot, llegeix la proposta de suspensió de ordenança reguladora  del presu de les escoletes que se calcula sigui de 100.000 euros.
S’aprova per unanimitat.  No hi ha comentaris, tots a favor, per tant s’aprova per unanimitat.

8. Expedient 497/2021. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CENTRE DE DIA.
En Javier García  llegeix la proposta de l’ordenança calculada en 80.000 euros. Tots a favor, per tant s’aprova per unanimitat.

9. Expedient 510/2021.MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD) I DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA.
En  Javier García  llegeix la proposta de l’ordenança calculada en 15.000 euros. Tots a favor per tant s’aprova per unanimitat

10.URGÈNCIA: Expedient 4959/2020. CORRECCIÓ ERROR MATERIAL, MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA AJUDES ECONÒMIQUES AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.
En  Javier García  llegeix la modificació degut a una errada detectada, canvi periodicitat ajudes d’aliments basics a famílies. Unidos Podemos marca abstenció perquè hi ha errors texts no ben redactats. El batle comenta que això és una estirada d’orelles als funcionaris. En Jonathan diu que els regidors també són responsable.
Vots a favor 14 i 1 abstenció (Unidas Podemos)

11.Expedient 6585/2020. Proposta de Despesa: RELACIO DE FRES F2020/188
Puja a 5.351,42 euros. S’aprova amb 9 vots a favor i 6 abstencions.

12.Expedient 462/2021. Proposta de Despesa: RELACIO DE FRES F2020/207.
Puja a 479.452,20 euros. PP es comenta que no han d’haver tantes factures privades i Unidas Podemos qüestiona algunes factures.  Aprovat amb 9 vots a favor i 6 abstencions.

13.URGÈNCIA: Expedient 586/2021. Proposta de Despesa: RELACIO DE FRES F2020/212
Puja a 5.749,29. Urgència : Vots a favor 14 i abstencions 1 (Unidos Podemos) .
Més demana per les factures de manteniment bombes impulsores i enllumenat, se respon que se treballava en el concurs per adjudicar-les (dia 1r març es presentarà esborrany). El batle recorda el compromís de l’equip de govern per licitar molt de contractes. L’electricitat ha estat adjudicada a Endesa un any més,  per Junta de govern,  ja legal mitjançant la central de contractació FELIP. H0 ha altres plecs tècnics petits però que al llarg de l’any pugen molt. El batle garanteix que a final d’any  estaràn adjudicats.  Unidas Podemos demana per els factures de neteja de s’Auba.
S'aprova amb 9 vots a favor i  6 abstencions.

14.Expedient 365/2021. MOCIÓ DE MÉS PER CAPDEPERA RELATIVA A L'EXONERACIÓ DELS IMPOSTOS DE L'ESTAT A AUTÒNOMS I EMPRESES AFECTADES PER LA CRISIS.
Núria García, portaveu de MÉS per Capdepera  la llegeix.
Intervencions PP enhorabona, per la moció, però que ja es fa a nivell nacional i s’abstindran. Unidas Podemos d’acord, reflexió  de valorar el Govern que hi ha a nivell nacional i a les Illes Balears. Tomeu el  troba un plantejament global més que una moció, però no està en contra del que se diu. PSOE a favor, petició que s’ha fet sempre des de les Balears sigui que sigui el govern de l’Estat. Legalment no se pot llevar taxes i obliga que cada un s’ha de cercar com fer-ho.
MÉS recorda que és una declaració de l’Ajuntament, que s’insta a l’Estat.
S’aprova amb 14 vots a favor i una abstenció (PP).

15.Expedient 355/2021. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓDEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER.
Es tracta d’una activitat de control, lectura del manifest ja consensuat prèviament. Els manifest ja va ser publicat dia 8, Dia Internacional Contra el Càncer.

16.Decrets i Resolucions (llibre oficial) Sense comentaris.

17. Notes d'objecció (llibre oficial). Sense comentaris.
 

Precs i preguntes:

Després d’una pausa, arrancà  la segona part del plenari: el punt de precs i preguntes. Aquests són els temes que van treure cada un dels partits de l’oposició.

Més per Capdepera.
Com és habitual, els seus regidors es  reparteixen les preguntes.  En aquest ple no assistí Paco Galian per motius personals.

- Demanà informació per les cases del carrer Ciutat on es construirà un edifici que albergarà l’arxiu i el departament d’Urbanisme. Concretament demanà el preus de compra, enderroc i del projecte i què s’ha fet del mobiliari i elements dels edificis.  Contestà el batle són preus de taxació oficial, aproximadament casa 72, val 175.000 euros,  casa 76 uns 190.000 euros i la casa 74, ha costat 25.000 euros i despesa de manteniment de l’edifici de tercera edat (estava taxada en 125.000 euros). L’enderrocament ronda els 90.000 euros. Segons el batle es tracta d’una bona operació, aconseguida amb un acord amb els propietaris.  L’Ajuntament es quedà amb el que l’interessà, una porta d’olivera de la casa nombre 72 i la resta se’n fa càrrec l’empresa que executa l’enderroc. Se demanà per la fisonomia exterior, si se salvarien les façanes i contestà que no, però que no es faria un edifici singular sinó que continuaria amb l’estètica del carrer. Ara s’està fent el projecte bàsic, en tenir-lo  se farà una comissió informativa per veure quin tipus d’edifici és.

El cost del nou edifici serà entre un milió i un milió i mig, que ja se va fer una retenció de crèdit.

- Fa quatre mesos se va parlar al ple el tema del parc d’skate a Sa Gravera, davant les queixes de manca de manteniment, no s’ha fet res encara. La regidora d’Esport comenta que un veí aficionat a l’skate s’oferí a adobar-lo si se li proporcionava el material. Ja esta comanat i estan pendents de rebre-lo.

- Demana si s’ha rebut informació del camp de boies previst davant la platja de Canyamel a una zona amb fons d’arena. Aprofità per sol·licitat que es demani posar boies allà on n’hi ha posidònia. Contesta el regidor de Medi Ambient, que s’acabava de rebre i no l’havia comentat amb el tècnic del seu departament i demana que es deixi per una comissió informativa. El batle intervingué per recordar que tots els partits havien demanat una actuació a Cala Gat i que estava aturada a Costes. L’Ajuntament no ha demanat res a Canyamel.

-  Demana alguna informació de la visita de la presidenta del Govern  i de la reunió amb l’Associació d’empreses i hotelers de la zona de Llevant, comenta que va haver una reunió de presa de contacte, xerrant de intencionalitat i que properament començarien a fer feina. De la visita de la presidenta del Govern, comentà que va voler reunir-se amb representants dels empresaris i hotelers de Capdepera, va rebre queixes i necessitats  de l’Associació Hotelera i els comerciants se sumaven a les peticions dels hotelers, ja que tenien els mateixos problemes a altra escala. La presidenta volia rebre la informació que pogueren aportar des de Capdepera, per això va ser una dels primers ajuntaments que va triar per visitar.

Més, en nom de la oposició  demanà que al manco se’ls informàs d’aquestes visites tant per poder assistir-hi, com per estar assabentats.

- Rutes senderistes, comenta que han arribat queixes de manca de manteniment dels cartells, romputs, manca de senyalització... Esta bé que hi hagi les rutes però que de tant en tant s’ha de revisar el seu estat i la senyalització. El regidor Pere Terrassa comenta que lis donen problemes i que s’han de canviar els cartells, però resulta molt costós. Preveuen fer, quan arribi el bon temps,  una brigadeta amb personal del Projecte Millora i personal de l’Ajutament per revisar-les i anar canviant plaquetes puntuals.

- Demanaren per l’itinerari GR entre municipis (East Mallora). Li contesta que està enviat a la Comissió  Balear de Medi Ambient i  en rebre resposta informaran els nostres tècnics i passarà per Junta de Govern o Plenari. A Capdepera és senzill ja que estan creades les rutes i s’ha de posar la senyalització comuna als altres municipis de la Comarca.

- Plec de jardineria, demanen com es troba. El regidor de Medi Ambent comenta que esta llest al 99 %, i se convocarà una comissió informativa per explicar-lo.

- Demanen si esta el cartell de Na Ferradura (com amb platja amb cans). Contesten que encara no. També demanà per la platja de n’Aladern com a Lliure de fum.

- Demanen pels plecs de l’escola d’Estiu i si se bonificarà per conciliació familiar, com les escoletes infantil. S’informa que des del Centre Jove s’està treballant per treure el plec de les Escola  d’Estiu amb les d’Esport, perquè vagin unides.

- També demanaren informació per les ajudes de les inundacions de Canyamel, si s’havia entregat tot, si es podria tenir un memoràndum i un estat de comptes.  Pere Terrassa comentà que s’havien fet unes bases amb ‘interventor i només dues persones varen complir el que se demanava i  suposa que se’ls va ingressar. La resta de diners són a l’Ajuntament, recorda que a les bases se fa posar un apèndix que en cas que no s’exhaurissin els dobles se destinaria a l’ investigació de la COVID. Demanen que si no es poden fer altres convocatòries per que es donés una utilitat, acordant-se que aclarit el remanent se faria una comissió per estudiar-lo.

Se seguí parlant de la donació, amb crítiques de Unidas Podemos, qualificant molt negativament la gestió, tardant dos anys en crear les bases i després només presentar-se dues persones. Resumidament al final quedaren en intentar donar una sortida consensuada al romanent amb participació ciutadana.

-  Demanen per la situació de les obres de l’Escorxador. Pel procés de licitació preveuen 2 mesos i execució 4 o 5 mesos.  Abans del nou any podria haver canvi de la biblioteca de Capdepera.

- Demanaven tema dels plecs de les escoletes, el regidor respon que es troben pendent d’una possible modificació si el director només pot fer aquesta feina o combinar-la com surt al plec. Si es així  s’haurà de modificar el plec afectant a les condicions econòmiques... No pot fitxar una data perquè estan pendents de la resposta.

- Comenten que a la pàgina web i gestiona, no se troben moltes coses. Pàgina de l’Ajuntament no es troba al dia, per exemple en Rafel encara surt com a regidor de Serveis Social. No es troba actualitzada i es troba necessària. La responsable, Lorena Molinillo s’ho mirarà i ho posaran al dia.

- Demanen pel dipòsit de vehicles del Carrer Roses i la seva situació urbanística, si no van equivocats es troba en sòl rústic i fora urbanització, recorda que la nova llei permet modificacions puntuals amb més agilitat per instaurar sistemes generals per part de l’ajuntament en temes de residus. Demana que els tècnics mirin si es pot modificar la zona on se magatzenen els vehicles. Troben valdria la pena provar-lo.

- Exempcions d’impost que s’han aprovats i altres ajudes aprofiten el remanent de l’any passat. Demana quines obres se faran o no. El batle informa que l’edifici de l’arxiu i biblioteca s’executaran, estan en marxa. A partir d’aquí veuran quin serà el romanent de tresoreria i decidirem que feim i que no feim. El carril bici pot posar-se damunt la taula, el compromís de l’equip de govern és negociar què fer amb el romanent a part de les inversions dites, s’està mirant si el carril bici entraria amb els fons europeus. Coincidiren en prioritzar les necessitats socials i  després el compromís arribar al consens sense tenir en compte la majoria de l’equip de govern.

- Intervenció demanant consens al voltant de les bonificacions que s’han parlat per la taxa de fems als ciutadans i possibles ajudes a empreses i autònoms del municipi generalitzada. El regidor de Més fa la reflexió  que s’ajustin a les necessitats, que no poden ser generalitzades a comerços que han funcionat bé (per exemple les grans superfícies) durant la pandèmia i altres que han estat més afectats, treballadors que han seguit cobrant el seu sou i d’altres que no... Demana que es parli i que l’ajuda vagi a qui ho necessiti i si sobren doblers donar-los a qui més ho necessiti, estenent la seva mà per parlar amb l’equip de govern. El batle comenta que no se pot subvencionar o bonificar la taxa de fems, en tot cas parlà d’ajudes ajudes equivalents a la taxa de fems, trauran línia d’ajuts amb els criteris molt aparellats als criteris de la taxa de fems, ha de ser fàcil i deixa una part a la consciència del ciutadà, serà per tothom exceptuant les grans superfícies. Volen crear unes ajudes efectives i donaran des de que s’aprovi fins final d’agost i se farà efectiu a principi d’octubre a tots els ciutadans que hagin demanat prèviament aquesta ajuda. Se demana una comissió per parlar de les condicions, límits, etc... 

- Obres en el nucli urbà de Canyamel. S’informa que s’ha arreglat d’entrada des de la rodona al carrer Costa i Llobera i s’han fet reparacions puntuals a la zona de platja. Se tenen previst fer altres obres però estan en procés de licitació, se fan amb subvenció del POS i en una comissió s’informaran ja que també n’hi ha a Sa Font de sa Cala, Capdepera i  Cala Rajada.

-Projectes de la Bossa de Places:  a Cala Agulla, pendent de l’equip redactor; a sa Font de Sa Cala des de l’entrada a la rodona on comença Es Provençals, i a Canyamel, a la zona de vianants. De tots els projectes el més avançat és el de Cala Agulla, perquè hi  ha poc temps per licitar-lo i als altres hi ha més marge.

- El cost la instal·lació dels camins escolars i perquè no s’aprofita la brigada. El cost puja a uns 48.000 euros i  s’ha decidit contractar una empresa i no usar la brigada perquè té molta feina.

 

Partit Popular.

En Paulí Faba no assistí ( suposo que per motiu laboral com a altres plens des de que són al matí).

- Donar gràcies a totes les persones que ajuden a les demés.

- Volen que es faci realitat el paviment del Passeig Marítim abans que acabi el 2021 i  si començaran les obres. Le contestaren que les obres estan adjudicades a una empresa valenciana i estan pendent del replanteig.  Ports de les Illes Balears ha presentat el projecte de reforma del port que inclou les coves del Passeig Marítim, en tres mesos se licitarà i executarà aquest projecte a partir d’octubre. S’enten que començaran les dues obres alhora i que podran estar acabades en desembre.

- Demana per les obres de l’aturada d’autobusos de Via Mallorca, l’expliquen que són obres del Consorci de Transport. Per la nova concessió  s’estan modificant totes les aturades de bus de tots els municipis i a Capdepera afecta a l’aturada “central” davant el Green Garden, la de Via Mallorca i unes petites obres a Son Moll i Magallanes.  Bàsicament posen marquesines i eixamplen la zona d’accés dels passatgers perquè sigui accessible.

- Demanen Comissió d’Hisienda per veure com quedaran les despeses i  quina previsió hi haurà pel 2021.

-  Any nou vida nova! Demana a la regidora Marga Rico si ha pogut veure l’informe del Cap Vermell. L resposta és no i no té altra resposta.

-  Demanà per una noticia sortida a  Cap Vermell referida al regidor Tomeu Moll i  que no ha estat desmentida pel batle del municipi. Li respon  “ ho dic públicament sense cap tipus d’acritud no participo de cap revista que vagi lligada a un partit polític. Per tant no  sé que ha sortit en el Cap Vermell, sincerament”.  

- Demanà després per la depuradora.  Li contestaren que estan pendents d’una reunió del projecte que tenen d’ampliació de la depuradora de Capdepera. De moment està aturat amb el problema que tenen amb la depuradora de Cala Mesquida. Lligat al projecte de carril bici a Cala Mesquida s’haurà d’actuar en tres coses: ampliació  de la carretera, aigua potable a Cala Mesquida perquè hi ha problemes d’aigua potable dels pous i eliminació de l’estació depuradora de Cala Mesquida i conducció  de les aigües fecals cap a la depuradora de Cala Mesquida. S’haurà de fer una gran inversió i Viva Cala Mesquida aportarà una part substancial.  Aquesta tramitació serà llarga però s’ha de començar.

- Durant el mes de desembre ciutadans han hagut d’anar a Artà a fer-se el PCR. Li contesten que és competència de Sanitat, si hi ha molta demanda a un municipi l’envien a altres pobles del voltant.

- Demana pel concurs de pintura viària, i li contestaren que és un del  que estan a punt de presentar a comissió informativa.

- Cartell de fusta del Centre Cap Vermell es troba en mal estat.

 

Unidas Podemos

- Remarcar tema de subvencions. Opinions no massa d’acord de donar mil euros a cada empresa i 300  a cada autònoms, i  tampoc en la xifra que es donarà a cada col·lectiu. I qüestiona que siguin ajudes iguals per a totes les empreses , inclús a les que no ho necessiten, i que quedi al seu criteri demanar-les o no.  Però estan a favor de les ajudes  i les recolzaran.

-  Piscina: comentà que demanà un grifo automàtic per la dutxa de la piscina i se li contestà que no es podia, per tant demana un cartell demanant que no se tudi aigua.

- Demana que es posin cartells demanant que no es passi amb bicicletes ni patinets pel Passeig Marítim. El batle li recorda que no es pot anar ni en bicicleta, ni en tricicle, ni taca-taca...

- Accesibilitat a les platges.

- Consulta respecte al torrent de Son Moll, demanà embellir el darrer tram del torrent, a la platja. Remetrà una fotografia per aclarir la zona.

- Casa del Mar i pediatria, demanà que es pugui donar serveis quan es pugui.

- Demanà si ha hagut molta gent que ha demanat l’aplaçament del pagament dels imposts. La regidora d’Hisienda li respon que ha anat molt bé, s’han recaptats quasi 2,5 milions d’euros dels 3,2 milions que s’havien de recaptar.

- Subvencions a estudiants, demana com se va fer, com se va publicà, com se va fer difusió, etc... El batle li fa un escolt perquè s’informi abans de fer una pregunta públicament. El regidor de l’oposició li respon que mai l’han convocat oficialment a una comissió per informar-li de les bases ni  avisar-me que estava en marxa. Seguí un creuament de comentaris fins que el regidor d’Educació li comentà el procediment, els requisits i com va anar enguany.

Queda pendent per a una comissió informativa, després d’una llarga conversa sobre l’idoneïtat dels temes que es tracten el ple: una petita picabaralla entre el batle i Jonathan, amb creuament d’opinions al respecte.

- Coneixement de posar panells solars a les grans superfícies  als pàrquings. Demana si és cert i si s’ha d’aplicar als pàrquings municipals. Pere Fuster mostra els seus dubtes sobre la retroactivitat de la mesura.

- Processionària, demana com es trien els llocs on actuen. S’informa que en terreny públic ho fan els caçadors voluntaris on se’ls indica i en espais privats ho han de demanar els propietaris: s’ha de  fer una instància.

 

Regidor Tomeu Moll

- Abans de començar les preguntes va fer un comentari al voltant de la pregunta feta per la representant del PP.  Es queixa que no pot saber qui s’amaga darrere la signatura de Cap Vermell en els escrits i fins que no pugui saber qui és la persona que ha escrit cada informació no pensa donar resposta.  

- Van pintar recentment pàrquing de serveis socials i després s’han fet obres en el mateix carrer, demana si estava previst o ha estat imprevist. Li contesta que no estava previst, comentant  que hi havia una fuita de tones d’aigua, que ja s’havia intentar adobar i se va decidir aixecar tot el tram que donava problemes.

- Una reflexió parlant amb agricultors del municipi, en referència a que havien regalat un contenidor d’aliments i els agricultor de la zona han de tirar menjar perquè ningú els compra.

- Comentari de quan es rega amb aigua de la bassa tot el sembrat sota terra fa gust, put. Demana si és un defecte de la depuradora o és normal. Li responen que amb aigua de reg provinent de la depuració  terciària no es pot regar aliments que estiguin enterrats a la terra, ha d’estar suspès. Esta prohibit i no es pot comercialitzar.

- Referent al tema de la Casa del Mar comenta cas de persones majors que han demanat serveis pal·liatius i li demanaven paciència,  passats tres mesos va telefonar a pal·liatius de Palma i no tenien ni el nom de qui havia demanat el servei. Demana un toc d’atenció.

- Comenta el mal estat de els talaies, demana si es pot fer una petició. Se deterioren dia a dia. El batle li comentà que Més va fer una petició per contactar amb les propietats, d’altra banda el Consell demana al manco que les tanquin. Ara han canviat els criteris i no permeten refer sui ha caigut.

- Entrada a Capdepera els cotxes van molt aviat demana possibilitat de posar semàfor. Li contesta que cal mirar opcions com posar radars fixos a Joan Carles I o fer una rodona que aturaria el trànsit. Se podria mirar quina possibilitat hi ha.

 I així acabà el plenari i aquest resum que he pogut fer mentre l’escoltava. Dissortadament els plenaris són tan llargs que a penes puc comentar les intervencions ( generalment duren més de tres hores!) i me sap greu perquè no estic massa d’acord amb algunes coses que manifesten els regidors, però inclús resumint la crònica és massa llarga.

Si no hi ha cap pel extraordinari enmig, fins d’aquí a dos mesos. Feis bona!

 

Un que escoltava