Expedient núm.: PLN/2020/11

Òrgan col·legiat: El Ple

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 3 / de desembre / 2020 a les 9:30

Lloc: CENTRE CAP VERMELL

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: 1/10/2020
  2. Expedient 4709/2019. ELECCIÓ DE JUTGESA DE PAU (titular), T.S.J. Secretaría de Govern
  3. Expedient 2010/2018. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT I CONTROL PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DEL PASSEIG MARÍTIM DE CALA RAJADA.
  4. Expedient 4959/2020. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA PER A LA REGULACIÓ DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
  5. Expedient 6211/2020. Proposta de Despesa: RELACIO DE FRES F/2020/173
  6. Expedient 6302/2020. Proposta de Despesa: RELACIO DE FRES F/2020/174
  7. Expedient 6313/2020. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021

 B) Activitat de control

  1. Decrets i Resolucions (llibre oficial)
  2. Notes d'objecció (llibre oficial)

 C) Precs i preguntesAjuntament de Capdepera