Convocatòria de Ple extraordinari de l'Ajuntament de Capdepera, juliol 2020

Expedient nombre: PLN/2020/10
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Extraordinària i urgent
Data i hora: 12 / de novembre / 2020 a les 9:00
Lloc: SALÓ ACTES CENTRE CAP VERMELL No admet participació a distància


 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'URGÈNCIA
  2. Expedient 5038/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F/2020/143
  3. Expedient 5142/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F/2020/146
  4. Expedient 5349/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F-2020-151 i 152
  5. Expedient 5480/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F/2020/156
  6. Expedient 5624/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F/2020/161.
  7. Expedient 5803/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F/2020/163
  8. Expedient 5928/2020. Proposta de Despesa. RELACIO DE FRES F/2020/165

 

B) Activitat de control --- 

C) Precs i preguntes ---

No hi ha activitat de control, ni precs i preguntes.