Na Maria Orts va prendre possessió del càrrec de rergidora de l'Ajuntament de Capdepera, en Substitució de Laura Flaquer.
 En el ple d'abril va rebre les credencials de regidora na Maria Orts. Després de prometre, "per imperatiu legal", el seu càrrec va seure amb la resta de companys de MÉS. Serà vocal a les comissions informatives d'Urbanisme i Medi Ambient.

Al ple ordinari del mes de abril de l’Ajuntament de Capdepera es va aprovar la signatura del conveni de delegació de competències municipals a l’Agència de Defensa del territori de Mallorca per 11 vots a favor (PSOE, Més); 5 en contra (PP, Guanyem) i 1 abstenció (Es Grup). Més per Capdepera va dir que el seu partit feia anys que demanaven la signatura del conveni. La resta de l’oposició va remarcar que s’ha de trobar una altra solució a aquesta tasca i que no s’han de cedir les competències d’infracció en sol rústic. El batle va comentar que manca personal al consistori i que aquesta tasca s’acumula. Que s’ha intentat aconseguir un conveni favorable per Capdepera però que finalment s’ha de signar el conveni marc.
 

Un altre punt que va passar per ple va ser l’aprovació del Reglament de productivitat que regula conceptes de productivitat de tot el personal del consistori. Amb aquest reglament Capdepera és el primer municipi on quedaran regulats els conceptes de productivitat i no estaran subjectes al batle de torn.

Els conceptes que es regulen són: lideratge; absentisme; càrrega de treball impròpia; iniciativa i aportacions; qualificació acadèmica addicional; seguretat en les condicions de treball; activitat extraordinària; qualitat dels treballs; flexibilitat en la interpretació de les funcions pròpies; transparència, organització i reducció de temps i costos; i carrera professional.
La valoració de cada treballador dependrà del cap d’àrea i es valorarà la productivitat de manera puntual, no mensual. Aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor ( PSOE, Més, Es Grup, Guanyem) i 4 abstencions (PP).

 Al ple d’ahir també es varen aprovar les modificacions dels complements específics de quatre treballadors del consistori. 

Més per Capdepera va dur a ple dues propostes. La primera va ser sobre la llibertat d’expressió, relacionada amb la recent condemna del cantant Valtonyc i altres condemnes similars.

El PP va dir que la llibertat d’expressió «té límits», referint-se a frases de les cançons del raper. La proposta es va aprovar per 13 vots a favor (PSOE, Més, Es Grup, Guanyem) i 4 en contra (PP).

La segona proposta de Més va ser sobre avançar cap al cogovern dels aeroports de les Illes. El PP va dir que el Govern Balear ja hi està representat. El batle de Capdepera va dir que s’ha de regular l’entrada de viatgers ja que el territori és finit. s va aprovar per 12 vots a favor (PSOE, Més, Guanyem), 4 en contra (PP) i 1 abstenció (Es Grup)

 Es va donar compte de la nova remodelació de les delegacions d’àrees: 
- Pere Terrassa: Esports, Educació, Benestar Social, Participació Ciutadana.
- Mónica Viejo: Turisme, Vies i Obres, Cementiri, Mobilitat i Gent Gran.
- Carmen Corraliza: Cultura, Festes, Fires, Comerç i Mercats.
- Ivón Renaud: Hisenda, Urbanisme i Activitats, Serveis Generals i Contractació.
- Lorena Molinillo: Tic, Arxiu, Patrimoni, Sanitat, Fundació Castell de Capdepera.

També canviaren les representacions a les comissions informatives, especialment pel que fa a MÉS Capdepera.

Pel que fa als precs i preguntes els partits de l'oposició s'interessaren pels següents temes:

PP
- Estat de la passarel·la de n'Aguait
- Flors a la plaça de Son Moll
- Camí peatonal de Font de Sa Cala a Canayamel
- Passeig maarítim

MÉS per Capdepera
- Informació del protocol MIRFEN  de col·laboració de policia local i estatal contra la violència de gènere.
- Terminis de presentació dels projectes de carril bici al municipi.
- Vegetació invasora a l'Olla.
- Botellot i ocupació de la via pública.
- Situació del'ordenança d'ocupació de via pública.
- ANEI de Cala Agulla i restriccions (1996).
- Grau de compliment de l'auditoria energètica de 2009.
- Senyalítica de les rutes excursionistes, manteniment.

Es Grup.
- Informe tècnic del Cap Vermell
- Comissions d'ocupació de via pública
- Conflicte de la policia local
- Instal·lacions policials

Guanyem Capdepera
- Ocupació via pública
- Pàrquing de Cala Agulla
- Problemàtica de la policia local
- Estat de les instal·lacions