Aprovats els pressupsots 2017, amb els vots favorables de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició (PP i MÉS)Plenària important, possiblement la més important de cada any, ja que inclou l'aprovació dels pressuposts per a l'any següent, és a dir, les línies econòmiques de l'Ajuntament per al 2017, o el que és el mateix, la línia política municipal. I conscient d'estar en minoria, i com ja va passar l'any passat, l'equip de govern va endegar, setmanes enrere, tot de contactes i reunions amb els partits de l'oposició, per tal de consensuar aquests comptes en tot allò que és
consensuable, especialment en el capítol d'inversions.

D'aquesta manera, el pressupost del 2017 arribà a la sessió plenària des de la tranquil·litat que suposava la feina feta amb anterioritat. I diríem que els tres grups presents en aquesta sessió, PSOE, PP i MÉS, coincidiren en un aspecte: cadascun d'ells va manifestar que no eren estrictament els “seus” pressuposts i que tots havien fet concessions per tal d'arribar a un acord. Però d'això es tracta, quan no hi ha majories suficients. Com solem fer cada any, us oferirem en breu una informació acurada i l'anàlisi dels distints capítols dels pressupost 2017. Ara ens limitarem a deixar constància de les línies mestres d'aquests comptes, d'altra banda molts semblants als d'enguany, i als de l'any passat i als de l'altre...

 

Es preveuen uns ingressos de 17.379.599 €, sense comptar les dotacions de serveis de cala Gat, amb un pressupost de 3.192.708,40€; Costa de Canyamel,17.828.876€, i Son Moll de Baix, 7.062.233,81€. Aquests ingressos impliquen la congelació de l'IBI, que per tant no suposarà cap augment en la recaptació. S'hi inclouen també les partides corresponents a l'Empresa Pública (recollida de fems, neteja viària, i parcs i jardins), i el Patronat del Castell.

Pel que fa a despeses, aquestes es preveuen en 17.377.600 €, dels quals 5.328.732 són per a personal i 9.135.455 per a l'adquisició de béns i serveis. Per a amortització de deute es reserven 662.813 €, amb la qual cosa, a final de 2017 aquest haurà quedat reduït a 1.666.577 €. Per a inversions reals queden 1.420.487 € (un poc menys del 9% del total): 215.000 € per a l'oficina de turisme de la plaça dels Pins, 90.000 € per a adquisició de vehicles, 250.128 per a substitució de clavegueram o 117.054 per a l'edifici de Can Rata, entre d'altres.

I el que dèiem: pressuposts aprovats, ja abans de passar pel Ple, amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició.

A banda dels números de la Sala, en aquesta sessió es tractaren els temes següents:

- Tràmits per tal de proveir la plaça de tresorer de la corporació municipal (ajuntaments amb secretaria de classe segona), donada la imminent retirada del funcionari que fins ara havia desenvolupat aquestes funcions, Miquel Àngel Esteva Riera, al qual desitjam una llarga i feliç jubilació. S'aprovà amb els vots favorables de PSOE i PP, i l’abstenció de MÉS. 

- Manifest del 25 de novembre, per a l'eliminació de la violència cap a les dones. Si adheriren, com no podia ser d'altra manera, tots els presents, tot desitjant que arribi el dia que se superi aquesta lacra social i  no facin falta manifests d'aquesta naturalesa. S'aprovà per unanimitat. 

- Proposta del grup MÉS en què es demana a l'Estat espanyol que impulsi les mesures per a solucionar definitivament la situació del Sàhara Occidental. S'aprovà per unanimitat. 

- Informe d'Intervenció en matèria d'ingressos. Aquest va ser favorable en general, tret d'alguns aspectes com ara l'aplicació estricta dels terminis legals en el cobrament de sancions per infraccions urbanístiques.

- Per urgència s’aprovà modificar l’import de l’impost de circulació per a fer efectiva la proposta de MÉS de bonificar als cotxes sense emissions (60%) i  inferiors a 120 (40%).

- Quedà damunt la taula una moció del PP, que retirà després d'un recès ja que s'argumentà que pel seu contingut necessitava informe de la secretària.

A tot això, s'havia fet tard i ni PP ni MÉS tenien ganes de fer moltes preguntes, de manera que en feren dues cadascun d'aquests grups, sense a penes transcendència.

El Partit Popular demanà per la continuïtat de les reunions per reformar les Normes Subsidiàries  i l’incompliment de l’article 31 del mercats, que obliga a fer els dos mercats del municipi. MÉS demanà informació dels arbres tallats al carrer Arquitecte Alomar i una palmera de Son Moll i sobre el projecte del dic del moll de Cala Rajada.