SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA


EXP. NÚM: 206AG/15
DATA: DILLUNS, dia 23/NOVEMBRE/ 2015
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial


 ORDRE DEL DIA

I.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS


Capdepera, 19 de novembre de 2015

El Batle,
Rafel Fernández Mallol