Aprovats els pressuposts municipals 2014

Més d'un milió d'euros d'inversió per a millores a Cala Rajada. Es tracta de la partida que es ve arrossegant per al segellament definitiu de l'abocador de Son Terrassa, que tanmateix no es farà dins el proper exercici.
PRESSUPOSTS 2014

Lluny queden els temps en què l’aprovació dels pressuposts municipals belava fins a l’estiu. Ara, l’equip de govern, amb un a majoria confortable,  més confortable encara des de la incorporació de Mateu Melis, pot presentar la previsió dels comptes per a l’any vinent d’acord a criteris propis i sense necessitat de negociar amb ningú, més enllà de la unificació de criteris a nivell intern.

Tot esperant poder-vos oferir els números dels comptes de l’Ajuntament per a l’a ny 2014, diguem en aquesta crònica apressada que, bàsicament, les xifres són molt semblants a les de l’any passat, amb un capítol d’ingressos al voltant dels 16 milions d’euros. Bé, en realitat, la xifra total arriba als 47 milions, però, d’aquests, 32 corresponen a la dotació de serveis a urbanitzacions, que han de pagar els veïnats amb imposts especials i, per tant, no afecten al bessó del pressupost, aquell que ens afecta a tots. I, a més, ja veurem si aquesta dotació de serveis arriba a bon port algun dia. Quant a despeses, la partida més significativa és la que preveu una inversió directa de poc més d’un milió d’euros, destinat a fer una rentada de cara a Cala Rajada, però aquesta és una partida que també mereix una explicació. Sigui com sigui, ens trobam davant uns números condicinats pel pla d’establitat financera decretat pel govern central, i per tant, no pot sortir ni un euro més dels que entrin.

El regidor d’Hisenda, Sebastià Sureda va ser qui va fer l’exposició de les partides més significatives dels números municipals, mentre que el batle en va fer una lectura política, tot explicant els criteris pels quals es regeixen aquests comptes. Quant a l’oposició, tant PP com PSM-Entesa es mostraren crítics amb els pressuposts. Joan Ferrer acusà l’equip de govern de no haver sabut gestionar l’arribada de cap partida de les que el Govern destinarà a millores de les destinacions turístiques, a més de manifestar les seves reticències sobre la inversió del més d’un milió d’euros, que s’haurien de reservar per al segellament de l’abocador, en millores a Cala Rajada gens clares. En el mateix sentit, Pere Fuster es va queixar que es deixi pendent per al 2015 el tema de l’abocador i que, de sobte, es presenti un pla d’inversions que no s’ha consensuat i del qual tampoc en saben res els veïns afectats. El batle va defensar que fins al 2015 no finalitza el termini per a les obres de l’abocador, la responsabilitat de les quals es troba recorreguda judicialment, i per tant aquest milió d’euros llarg – que en el 2013 s’ha destinat en bona part a eixugar deute – en el 2014 bé es pot destinar a millores molt necessàries, tota vegada que, com va dir Sebastià Sureda, es compleix el pla d’ajustament de manera escrupolosa i que s’ha reduït el deute bancari en més de 4 milions d’euros.

Aquestes millores tendrien com a obres més destacades millores en el passeig marítim (200.000 euros), i l’embelliment d’alguns carrers dels voltants de l’església (480.000 euros), que serien semipeatonitzats. Davant l’acusació, per part de l’oposició, de no haver establert prioritats clares, el batle va admetre que amb un milió d’euros no es poden fer miracles i, a més, va dir, davant les exigències de PSM-Entesa, que es comprometia a revisar els projectes a executar i a consensuar-los amb l’oposició.

Els nou vots de l’equip de govern, com no podia ser d’altra manera, foren favorables a l’aprovació dels pressupostos presentants, mentre que el PP hi votava en contra i PSM-Entesa s’abstenia.

 

 
PRESSUPOSTS
Atenció, el full de càlcul conté diverses fulles a les que accedireu desde les pipelles de la barra inferior