El Partit Popular se suma al rebuig
a les taxes judicials que proposa
el ministre Gallardónfoto d'arxiuDarrer Ple Ordinari de l’any, del qual us n’avançam quatre pinzellades, com sempre, a l’espera de poder-vos-en oferir la gravació completa.

 

APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ BIANUAL 2012-2013 DE L’AGENDA LOCAL 21 DE CAPDEPERA. EXP. 26 DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 2012.

–         La proposta es va aprovar per l’equip de govern que, en aquest punt, va comptar amb el suport del PP. Dins el marc d’actuacions previstes, el que es pretén, amb aquesta programa, és especificar les actuacions d’aquest any (festes passades...) i de l’any que ve. Es Grup va abstenir-se i el PSM-Entesa hi votà en contra, al·legant manca d’ambició i d’idees que es podrien dur a terme sense alterar el pressupost.

EXP. NÚM. 193AG/12: PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSM-ENTESA-PSOE-UCAP SOBRE LA POLÍTICA CULTURAL DE LES ILLES BALEARS.

–         Els grups proponents presentaren la demanda que s’ha d’adreçar al Govern de les Illes Balears perquè aquest reconsideri la seva sortida de l’Institut Ramon Llull. Que el Govern Bauzá se’n desdigui, vaja. D’altra banda, s’aprovà que, si és legalment possible, Capdepera se sumi a la xarxa de municipis integrats a l’Institut RL de promoció exterior de la cultura catalana. La iniciativa comptà, també, amb el vot favorable d’ES Grup. El PP, com calia esperar, hi votà en contra.

EXP. NÚM. 194AG/12: PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS PSOE-UCAP-PSM-ENTESA: INSTAR EL GOVERN D’ESPANYA A EXCLOURE LES PERSONES FÍSIQUES COM A SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT DE TAXES JUDICIALS.

– Tema aquest que està aixecant polseguera arreu i que ara també ha arribat al Consistori gabellí. La proposta s’aprovà per unanimitat, i aquí rauria la notícia: el PP de Capdepera contradiu les intencions de la seva cúpula en matèria de justícia i s’alinea amb el centreesquerra contra les taxes judicials que proposa el ministre Gallardón.

RATIFICACIÓ DE LA DISOLUCIÓ DEL CONSORCI PLA MIRALL CAPDEPERA PER INTEGRACIÓ EN EL NOU CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS

–         Ha mort el Pla Mirall. Visca el Pla Mirall!. Bé, no, visca el consorci d’infraestructures de les Illes Balears, que és com ara es diu l’invent. L’equip de govern ho aprovà i l’oposició s’hi va abstenir, pensant, segons digueren, que era això: un canvi de nom sense que, ara mateix, es tengui molt clar que estigui en disposició de tirar cap projecte endavant, donades les circumstàncies.

DECLARACIÓ DE CRÈDITS NO DISPONIBLES

–         A veure si ho vam entendre. Vendria a dir que els estalvis que s’han produït mitjançant retallades de personal, en llocs de feina i reducció de sous, s’han de destinar a eixugar deute. Més o manco.

L’oposició – tots tres partits – es va queixar que els dos darrers punts esmentats s’haguessin duit a plenària per via d’urgència, quan hi havia hagut temps més que suficient per a discutir-los en comissió, amb més calma.

A l’apartat de precds i preguntes, l’oposició, un ara, un suara, es van interessar per la contractació d’una persona per part del Patronat del Castell, per un tema de presumptes maltractaments a uns cavalls, per la no inclusió de Capdepera en el front comú dels ajuntaments del Llevant en els plans d’ajuda als emprenedors...; i de manera més genèrica, per les tasques desenvolupades i els plans en serveis socials, joventut, cultura, sanitat... No podem dir que s’oferissin respostes molt aclaridores, precisament.

El que sí podem dir, en canvi, és que es va tractar d’un Ple prou tranquil, una mica impregnat, ja, de l’esperit nadalenc. Era el darrer de l’any, prop de les festes, i no semblava que  ningú hi arribàs amb un esperit excessivament bel·licós. Millor.

Serà fins l’any que vé, si no hi ha res de nou.  Molts d’anys a tots els regidors i regidores, i els nostres millors desitjos de pau, felicitat i encert en la seva tasca.