La Deixalleria de Capdepera es troba en obres. Ara per ara totes les àrees d’aportació s’han situat a la part superior (abans les de paper, rebuig i envasos es trobaven al nivell inferior) ja que s’estan fent obre per a instal·lar una bàscula per poder dur un control més exactes del que se recicla de cada fracció.

El projecte de reforma de la Deixalleria responia la necessitat d’adaptar l’espai a les demandes de la Conselleria de Medi Ambient. Fa uns anys que es va tramitar i restava pendent de les preceptives autoritzacions per executar-lo. Una vegada rebuts els permisos se va licitar, resultant desert en un primer terme.    

S’havia de crear un àrea coberta per a ubicar els contenidors de residus electrònics, els perillosos o tòxics i els que puguin produir lixiviats, i protegir-los del sol i les inclemències del temps. També se recollirà l’aigua per a ús de la pròpia Deixalleria (neteja, regar jardins, etc.).

Les obres tenen un pressupost de poc menys de 200.000 euros. Actualment es troba en període d’execució. Esperem a veure com queden les instal·lacions una vegada acabades les reformes que se duen a terme.