Han començat per la plaça de Son Moll. També s'han iniciat les de jardineria del Passeig.
A rel d’una pregunta de l’oposició a l’equip de govern municipal, la regidora d'Obres comentava que estava previst que les obres del passeig marítim tornarien a arrancar a mitjans de febrer. Concretament dia 13 de febrer començarien les de l'empersa VALOR, que ha d'acabar les obres de la solera del passeig marítim, adobant les deficiències i fent els "acabats", que ara per ara deixen molt que desitjar.  I al voltant de la data prevista començà a treballar a la plaça Son Moll  (recordar que s’han fetes unes obres per a millorar l’evacuació de les aigües de pluja), on una excavadora i un camió van llevar els elements que formaven la plaça.Sembla que ha tornat l’activitat per acabar les obres del passeig i suposem que per adobar tots els defectes que s’han pogut constatar en aquests mesos d’aturada (parlem de acumulació d’aigua, manca de desaigües, acabament del trespol, canviar fioles rompudes, etc...). Caldrà que els responsables municipals estiguin a sobre dels treballs que es fan i no passin per alt defectes que s’han evidenciat o que es facin pegats. Dia 31 de març és la data límit per acabar les obres pendents.

L'empresa encarregada de fer les zones verdes del passeig també han començat a fer feina ( la data d'inici era dia 17 de febrer), de fet hem vist operaris entrecavant les jardineres. Suposem que han començat per fer nets els redols de restes de l’obra (ciment, tubs...) i més endavant faran la feina pròpiament de jardineria. Tenen dos mesos per acabar el projecte.

Seguirem informant...