ACORDS DEL PLE DE DIA 25 DE JULIOL DE 2007L'Ajuntament informa

 

 

 

 

 

 

 

 

Acords del Ple 

 

Acords del Ple   

-Primer: Aprovació de l’acte anterior.

-Segon: S’aproven les dedicacions i retribucions dels membres de l’equip de govern amb quinze vots a favor i un en contra.  

 

Equip de govern:
PSOE: 3                        
UCAP-UM:3                       
IU:2                       
PSM:1  

Oposició:                       
PP:6  

En contra:     
ES GRUP: 1  

 

Les retribucions queden, resumidament, de la següent manera: 

Batle: dedicació 100%, retribució bruta anual de 37.800 euros, dividida en 14 pagues anuals i iguals.

Resta de regidors (7): dedicació 90%, retribució bruta anual de 23.800 euros, dividida en 14 pagues anuals i iguals.

Excepte: Regidora de Medi Ambient  i Joventut: dedicació 100%,retribució bruta anual de 28.000 euros, dividida en 14 pagues anuals i iguals; i Regidor de Cultura , Educació i Festes: dedicació 50%, retribució bruta anual de 14.700 euros, dividida en 14 pagues anuals i iguals.  Intervencions:            

 

Equip de govern : defensa la proposta amb increment de dedicació i increment equivalent a l’IPC., i la necessitat d’una major dedicació per posar al dia la problemàtica municipal.    

Oposicio: el PP els troba correctes adaptades a l’IPC, defensant que els politics han d’esser retribuïts per poder exercir la seva tasca correctament. Troba que el batle cobra poc en comparació a la responsabilitat que assumeix. Es queixa que no hi ha hagut diàleg.             

ES GRUP: troba que el sou d’alguns regidors és excessiu per a la seva àrea i que això suposarà un increment de la despesa corrent. També es queixa de manca d'informació.