Aquests dies operaris (sembla que de COEXA) estan fent feina a l'inici del carrer Ciutat. Pel que hem pogut observar estan rebaixant la vorera sembla que per a fer un pas de vianants, ben necessari per cert.El que no sabem és si, ja que fan feina a la zona, s'adobaran les voreres que es troben en un estat llastimós, com publicàvem fa mesos (29/10/2020):
http://www.capvermell.org/index.php/actualitat/un-peu-per-aquesta-foto/27216-aquest-maleit-manteniment-2020-25-voravies-al-carrer-ciutat-i-baltasar-coves