Un lector ens envia aquestes tres fotografies i demana què fan els tècnics municipals al respecte. Posteriorment ens envia una ressenya del Servei de sanitat forestal que fa el diagnòstic del que és.
.


En les darreres setmanes s’han observat nombrosos pins amb decoloracions en les fulles i aspecte de socarrat, molt aparents, a la serra de Tramuntana, Palma i el Llevant. El Servei de Sanitat Forestal va recollir mostres que han estat analitzades pel laboratori de sanitat vegetal de la comunitat autònoma; s’ha determinat la presència del pugó Eulachnus sp. i, en menor mesura, de la caparreta Leucaspis pini. Eulachnus (fotografia 1) és un pugó o àfid, hemípter de la família Aphididae.

La sequera ambiental afavoreix la seva proliferació i expansió. Actua succionant la sàvia de les plantes, provocant taques cloròtiques en les fulles i la seva seca; també excreten sucres en forma de melassa que afavoreix la presència de fongs com la negrilla. Quan els atacs de pugons són greus, poden alterar el creixement de la planta i reduir la seva capacitat fotosintètica. En principi, quan les temperatures siguin elevades el pugó desapareixerà, i els branquillons podran recuperar-se, generant noves agulles de pi.


Leucaspis pini (fotografia 2) és un còccid o caparreta, hemípter de la família Diaspididae. Actua també com a xuclador, produint taques cloròtiques. L’atac d’aquest insecte pot ser més greu, no obstant això, la seva presència es baixa en les zones afectades. Aquests insectes poden debilitar els arbres als que afecten, debilitat que pot ser aprofitada per altres insectes, com els perforadors Tomicus destruens i Orthotomicus erosus; per aquest motiu, caldrà estar atent en els propers mesos a aquests arbres, per detectar un possible atac d’aquests perforadors.