El departament d’urbanisme informa que ja han començat les obres de prolongació del carrer Pere Ferrer. Les obres tenen una duració de 1,7 mesos i el seu preu d’adjudicació ascendeix a 84.853,16 € (IVA exclòs). La Unitat administrativa de Contractació va elevar dia 25 de novembre la proposta d’adjudicació a favor de l’entitat COEXA S.A per ésser l’oferta conòmicament més avantatjosa.

Les obres formen part d’un Pla Especial del Consell de Mallorca destinat a les Corporacions Locals amb una subvenció de 54.112,50 €.

El projecte es pot consultar al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Capdepera.

http://www.ajcapdepera.net/contractacio/contrato.ct.html?cc=1499