Fa quatre anys que l’Ajuntament de Capdepera va iniciar els Ajuts a estudis universitaris amb la col·laboració d’empreses del municipi. L’objectiu era ajudar a sufragar econòmicament part dels estudis superiors dels joves de Capdepera amb la idea d’apostar primer per la formació per acabar donant un treball de qualitat i professional.

 Quatre anys després, ja són set les empreses que col·laboren en aquesta iniciativa i 21 els ajuts econòmics que es lliuren.

Dia 27 de desembre a les 17h.  Al Teatre de Capdepera

 
Estadístiques extretes de les sol·licituds dels Ajuts universitaris 2015 

Després de revisar tots els documents presentats pels alumnes sol·licitants dels ajuts universitaris, s’han extret una sèrie d’estadístiques en les quals es pot veure que hi ha una ampli ventall d’estudis així com d’universitats seleccionades, i que l’oferta laboral relacionada amb el turisme que hi ha a Capdepera no influeix en els estudiants gabellins a l’hora de seleccionar una carrera universitària. 

A més, en aquesta ocasió, s’ha de destacar l’elecció del Centre Jove com a punt d’informació dels Ajuts universitaris, la qual cosa ha descongestionat l’OAC de l’Ajuntament i ha servit per donar un servei més individualitzat als alumnes sol·licitants.

AJUTS UNIVERSITARIS 2015

TIPOLOGIA D'ALUMNES

Estudis universitaris per curs:

- Matriculats a 1r: 18
- Provinents de Batx+PAU: 15 alumnes

- Pronvinent d'un CFGS: 2 alumnes

- Provinent d'una altra carrera universitària: 1 alumne
- Matriculats a 2n: 8 alumnes
- Matriculats a 3r: 8 alumnes
- Matriculats a 4t: 5 alumnes
- Cursos mixtos: 2 alumnes
- Matriculats a 5è: 1 alumne

 Universitats on estudien: (10 universitats diferents, inclús 2 Erasmus)

- Universitat de les Illes Balears: 19 alumnes
- Universitats de Barcelona: 4 alumnes
- Universitat Autònoma de Barcelona: 5 alumnes
- Universitat Politècnica de Catalunya: 2 alumnes
- Universitat Pompeu Fabra: 1 alumne
- Universitat de Granada: 2 alumnes
- Universitat Carlos III de Madrid: 1 alumne
- Universitat Complutense de Madrid: 2 alumnes
- Universitat Politècnica de Madrid: 1 alumne
- Universitat Politècnica de València: 1 alumne

Relació d’estudis dels alumnes admesos als ajuts universitaris:

- Medicina: 3 alumnes
- Farmàcia: 1
- Infermeria: 1
- Turisme: 3
- Relacions Laborals i Recursos Humans: 1
- Edificació: 1
- Ed. Primària: 2
- Ed. Infantil: 1
- Biologia: 1
- Administració d'Empreses i Dret: 1
- Arquitectura: 1
- Comunicació Audiovisual: 1
- Psicologia: 2
- Disseny Gràfic: 1
- Dret: 2
- Publicitat i Relacions Públiques: 1
- Periodisme: 1
- Màrqueting i Investigació de Mercats: 1
- Administració i Direcció d'Empreses: 4
- Treball Social: 1
- Arquitectura Naval: 1
- Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
- Estudis Anglesos: 1
- Grau en Llengües Aplicades: 1
- Grau d'Enginyeria Marina: 1
- Grau en Ciències polítiques i Dret: 1
- Grau en Física i Matemàtiques: 1
- Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte: 1
- Grau en Enginyeria d'Aeroports: 1