Tres empreses del municipi s’han acollit a la convocatòria 2015 de bases per a la normalització lingüística a les empreses municipals
Tres empreses del municipi han concorregut a la convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses municipals que té en marxa l’Ajuntament de Capdepera. Les empreses han estat: 1 gelateria, 1 merceria i 1 tenda de costura, per un import total de 534€. 

Les subvencions es distribueixen en diferents conceptes (rètols comercials i de vehicles, edició o renovació de cartes de restauració i documents publicitaris i administratius d’empresa) i els objectius són:
- Consolidar i estendre la presència de la llengua catalana al món empresarial municipal, mantenint-ne el seu espai juntament amb altres llengües pròpies del sector turístic.
- Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial. En aquest sentit, amb personal del SICTED s’ha elaborat un directoride recursos lingüístics per al turisme consistent en webs, aplicacions mòbils i autoaprenentatge de llengües, que es pot consultar i/o descarregar des del web municipal.
- I, en tercer lloc, donar difusió d'aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

Amb aquestes subvencions aquestes empreses contribueixen a fomentar la llengua catalana en el context empresarial i comercial en un municipi turístic i plurilingüe.