Ciment estampat!
Divendres dia 18, horabaixa, s’omplí la sala d'actes del Centre Cap Vermell per a escoltar les propostes de MES i GUANYEM sobre la reforma del Passeig Marítim. Projecte que ha estat tramitat a l’antiga usança, és a dir, sense comptar amb la participació de la població, per molt que els seus promotors s’escudin en el fet que s’han complert tots els requisits administratius formals.

Aquesta convocatòria pública hauria d’haver estat signada pels partits que li donen suport i principalment pel PSOE, que s’està convertint en adalil de les velles maneres de fer política. Sensu contrari, els partits convocants es queixen que el batle Rafel Fernández practica el secretisme i no els informa de les passes que segueix el projecte des de la seva redacció fins a l’aprovació definitiva per la Conselleria de Turisme, la qual sufraga el 80% del cost de la inversió.
 

La conclusió que s’extreu de la reunió és que es dóna continuïtat al procés de despersonalització de la fisonomia de Cala Rajada, afegint ciment al Passeig (algun dia algú ens haurà d’explicar aquesta afecció del PSOE pel ciment) i que les correccions al projecte passen perquè l’empresa adjudicatària de les obres ofereixi un preu de licitació per davall del pressupostat, destinant-se la diferència a possibles modificacions del projecte aprovat.

En definitiva, que el projecte sembla pensat per a ampliar l’espai dedicat a taules i cadires i que l’embelliment, enjardinament, preservació i millora  d’elements urbanístics i paisatgístics que singularitzin i donin caràcter propi a la zona, incrementant el seu valor afegit, ni se’ls ha passat pel cap als valedors del projecte, els quals segueixen entossudits a aplicar les ordinàries i caduques idees urbanístiques aplicades a la Plaça dels Mariners.

I, tenint en compte aquesta darrera actuació urbanísticament dura de l’Ajuntament, és normal que els veïns del Passeig mostrin preocupació i interès d'estar informats i vulguin participar en la redacció del projecte, cosa que se’ls ha estat furtada.

 

I, per últim, el fet més transcendent de tots, tenen els veïnats el dret de treure un balancí a la carrera per a prendre la fresca? Han d’esser engolits pel creixementisme  turístic?

Cap VermellPlànol de l'estat actual del passeig


Zona terrasses. Actual/ projecte

* Color morat, zona prevista per a  terrasses, i ocre, zona de pas

Projecte zona Son Moll


Plaça de Son Moll


Parc infantil ara i projecteMobiliari previst


Pressupost