El pressupost de licitació és de 1.213.119,42€ amb un termini d’execució de 5 mesos. L’Ajuntament de Capdepera ha tret a concurs el plec de condicions administratives per executar les obres de dotació de clavegueram a Cala Provençals.

L’obra consisteix en implantar la xarxa de clavegueram sanitari a la urbanització, una zona d'habitatges unifamiliars on resideixen unes 725 persones; instal·lar les estacions d’impulsió i el grup electrogen.

Amb aquest plec l’Ajuntament de Capdepera comença la dotació de serveis a una de les urbanitzacions del municipi on els manquen. En total són quatre les urbanitzacions de Capdepera on s’han d’executar obres de dotació de serveis  en aquesta legislatura.

En aquests moments només està aprovat el projecte de Cala Provençals on s'ha d'instal·lar el clavegueram i la xarxa elèctrica de baixa tensió en interiors.

Estan en marxa els projectes de Cala Gat i Son Moll de baix. A Cala Gat es faran les obres el 2015 i s'ha de fer pavimentació de carrers, implantació de la xarxa d'abastiment i del diposit de distribució, xarxa de pluvials, implantació de la xarxa de clavegueram sanitari i estació de pluvials.

A Son Moll de baix es pretén que es facin el 2016 i s'ha de fer pavimentació de carrers, formació d'escales, xarxa d'abastiment, equips electromecànics, xarxa de sanejament, xarxa d'aigües pluvials i xarxa de reg.

També està en marxa el projecte de Costa de Canyamel per fer les obres el 2017 on s'han de pavimentar els carrers, xarxa d'abastiment d'aigua, xarxa de clavegueram sanitari, xarxa de clavegueram de pluvials, passos de vianants i plataforma per contenidors de residus sòlids.