Un espai rònec


El projecte inicial de remodelació de la plaça dels Mariners ha sofert modificacions que tiren cap a un espai rònec, pelat, sense res de res. Segons explicaren els regidors Caimari, Viejo i Melis - el batle no hi va ser - i el tècnic que els acompanyava, els brolladors que havien d'ocupar l'espai central han estat eliminats, tant a petició dels veïnats com per qüestions pressupostàries, ja que aquesta supressió permet estalviar gairebé 100.000 euros, deixant el pressupost en poc més de 300.000. 

Aquesta quantitat, així, de sobte, sembla molt important per a remodelar una plaça sense res. Totes les gavetes se'n van, i amb elles la vegetació que hi ha ara. Descartades les palmeres per a substituir els plàtans actuals - aquesta sembla una mesura imprescindible - es va parlar de moreres bordes, una espècie frondosa que pot ajudar a pal·liar la sensació d'espai dur que té ara mateix el projecte. El gran ficus dels costat del carrer Elionor Servera no és segur que se salvi de la tala; això queda pendent de la situació de les arrels, cosa que es veurà en començar les obres, i els tècnics decidiran.

Es va dir que els bars de la plaça hauran d'alinear les taules i cadires en sentit lon gitudinal, acostades a les façanes respectives, i no en sentit transversal, com fins ara. Es pretén que l'espai central quedi expedit, net com una patena.

Entre els assistents no hi detectaren gens d'entusiasme, sinó una certa resignació.