La fundació RANA i el col·legi s'Alzinar organitzaren uns tallers per a mestres i pares i mares
Dimecres, dia 29 d’octubre, al col·legi s’Alzinar va tenir lloc un taller de prevenció contra l’abús sexuals en menors a càrrec de membres de la fundació RANA. (Red de Ayuda a Niños Abusados).

Hi va haver duess actuacions, una amb els mestres i una altra amb els pares i mares d’alumnes.

El taller dels mestres anomenat ACTUAU! va ser dirigit per la psicòloga de RANA, qui, a més de fer una introducció sobre l'abús sexual infantil, don'a informació per a prevenir, detectar i actuar amb responsabilitat davant aquests casos. S’insistí en paper rellevant del professorat en la detecció. El problema és major que del que es pensa ja que, segons estudis fets a nivell europeu, un de cada cinc nins/es pateix algun tipus de violència sexual, i d’aquests només un de cada deu el denuncia.

Es treballà amb els indicadors i els protocols a seguir i com reaccionar davant sospites fundades d’abusos.

Una part molt emotiva i clarificadora de com arriba a afectar a les víctimes va ser el testimoni d’una persona adulta que va patir abusos sexuals de petita. Va mostrar la visió de la víctima, com se sent, de la solitud, la por, dels silencis...

La jornada es completà amb una xerrada amb els pares i mares d’alumnes del centre.

Aquesta activitat ha estat organitzada per l’AMPA i la direcció de s’Alzinar.

 Cal comentar que l’any passat els nins i nines de primària van participar del programa de prevenció, treballant el conte “Crida ben fort, Estela!”

 

 Taller: ACTUAU! Per Prevenir l'Abús Infantil

Es tracta d'una introducció sobre l'abús sexual infantil que dóna informació per prevenir, detectar i actuar amb responsabilitat davant aquests casos.

Objectius:

  • Entendre la realitat de l'abús sexual a menors, els seus índexs d'incidència i efectes en els individus i en la societat.
  • Comprendre com ocorre l'abús sexual a menors.
  • Desenvolupar recursos per actuar responsablement en els casos d'abús sexual a menors.

Entendre el rol proactiu que les organitzacions per a la infància i joventut han d'afrontar per protegir els nins i educar a les seves comunitats sobre l'abús sexual a menors.

Continguts:

• Conceptualització del maltractament infantil i l'abús sexual a menors.

• La realitat actual de l'abús sexual infantil.

• Conseqüències de l'abús sexual.

• Perfil i comportament de les persones abusadores.

• Com prevenir l'abús sexual.

• Indicadors d'abús en un/a menor.

• Comportaments sexuals apropiats segons l'edat.

• Com reaccionar i actuar davant un cas d'abús sexual infantil.

• Prevenció: Crida ben fort, Estela! I guia didàctica.

• Recursos assistencials existents a Balears: on acudir.