El Patronat del Castell de Capdepera comença a fer feina en el Pla Integral, presentat fa uns mesos al municipi
   El Pla Integral contempla diferents projectes a fer un termini de 15 anys, però ordenats segons les prioritats de manteniment. Alguns d’aquests projectes es varen començar a redactar l’any passat i ara ja es disposa dels permisos pertinents per a executar-los.

 
El primer d’ells i que ja està en marxa és la reparació del matacà que hi ha just damunt el portal del Rei en Jaume. Les tasques consisteixen en arreglar les peces de marès que es trobaven a punt de caure i de passada s’ha extret una vara de ferro que hi havia fixada al matacà i que en rovellar-se havia fet malbé aquest element.

Els altres projectes que s’executaran durant aquest any són:

- Per una banda hi ha la necessitat d’adaptar un bany a la taquilla del Castell pel personal treballador. Està previst que aquesta obra es comenci a executar a partir de febrer-març.

- També s’ha d’arreglar el camí de la Casa del Governador que s’ha alçat parcialment en un punt per culpa d’unes arrels.

- S’han de rematar els detalls de la barana del pas de ronda que es va instal·lar fa uns mesos.

- El cablejat elèctric de la Torre d’en Nunis està despullat i s’ha de canviar.

- S’ha d’instal·lar la barana de la Casa del Governador, ja aprovada per Patrimoni i que serà igual que la que s’ha instal·lat al pas de ronda.

- En marxa també hi ha la construcció d’una passarel·la de fusta que vagi per damunt la zona d’excavacions i servirà perquè els visitants puguin veure-la sense fer-la. Aquesta passarel·la ha de quedar col·locada abans del Mercat Medieval d’aquest any, que es celebra el tercer cap de setmana de maig.

- Pel que fa a les excavacions s’han de completar amb senyalètica informativa sobre què és el que es pot veure. Cal recordar que aquest estiu es tornarà a fer un altra campanya d’excavacions i que ja es comencen a cercar voluntaris per a participar-hi.

- A la capella del Castell es comencen a col·locar testimonis per veure d’on prové el moviment de l’estructura.

- Pel que fa a la divulgació, es preparen enquestes per al públic per crear un perfil de visitant i saber la qualitat de la visita.

- Al mateix temps s’ofereix el Castell com a oferta pedagògica a les escoles de Mallorca, sobretot a l’hivern.