Ja informàrem, pel desembre, de l'inici, interrupció i reiniciació de les obres de reordenació de la plaça Constitució. Encara no es troben acabades del tot - de fet se n'ultimen els darrers detalls - però ja es pot observar com quedarà la plaça.El primer que crida l'atenció és l'eliminació de les places d'aparcament per a automòbils privats i la senyalització d'espai reservat per a dos autobusos, un al centre i un altre al lateral, on s'ha instal·lat una aturada (marquesina).També s'han reservat dos espais de pàrquing per a taxis, un per a minusvàlids i un altre per a policia.Ens han arribat distints comentaris de com ha quedat la plaça, quasi tots fent referència a l'eliminació de les places d'aparcament en el centre del poble i els problemes que pot crear a les entrades i sortides de s'Alzinar.D'altra banda,  l'adequació de l'aturada d'autobús pot estar relaciona amb la reforma circulatòria (de la qual tothom parla fa temps, però no acaba d'arribar) que sembla estar projectada, però de la qual no hem rebut informació concreta. Com que no disposam d'aquesta informació ens abstenim de fer cap valoració de les obres fins ara executades. La deixam per a més endavant.